További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
ARIES
NGC 772 gx.
Jól látszik a viszonylag szegényes csillagkörnyezetben. Magja felé fényesedik, de a mag nem csillagszerű. Kivehető az oldalról látható spirálkarok orsó alakú ködössége.
Rajz készült.