További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number

DRACO

NGC 5907 gx.
Koordináták: RA:  15h15m54.00s   DE:+56°20'00.0"
Dátum: 2008.05. 24. Időpont (UT): 22:40
Műszer: Celestron C 8 (20 cm, f/10) SC
Nagyítás: 83X (24 mm nagylátszögű okulár)
Légkör: S:6 T:4 Észlelés helye: Kisgyőr,  Észlelő: Gyarmathy István
Leírás:
Halvány, egészen hosszú, ÉK-DNY irányban kb. 1:8 arányban elnyúlt, tűszerűen vékony gx. Porsávja EL-el éppen kivehető.
Kép is készült, adatai:
2008. 05. 27. 20:11-21:35 UT, 9X360 s
Sky Watcher 80ED-APO + Canon EOS 300D

NGC 6015 Gx.
58X: Nagy kiterjedésű, homogén, diffúz ködfolt, melyben nem látni különösebb struktúrát, jellegzetes formát, vagy központi fényesedést. Egy halvány csillag ül rajta.

Objektum: NGC 6643 gx. (Dra)
Koordináták: RA:  18h18m45.6s   DE: 74°34'04"
Dátum: 2008.07. 27. Időpont (UT): 20:25
Műszer: Celestron C 8 (20 cm, f/10) SC
Nagyítás: 83X (24 mm nagylátszögű okulár)
Légkör: S:6 T:4 Észlelés helye: Kisgyőr, Észlelő: Gyarmathy István
Leírás:
Igen halvány, teljesen homogén folt. Látszik ÉK-DNY irányú elnyúltsága kb. 1:3 arányban. A távolabbi csillagkörnyezete szegényes, de a gx. közvetlen környéke szép, mintha egy ritka nyh. lenne. Egy elnyúlt csillaglánc végén fekszik, alatta (Ny-ra) egymás mellett két azonos fényességű 12 mg-s csillag van.

NGC 7235 Nyh
Kicsiny, halvány csillagokból álló csillagláncolat, ami akár maga is egy tekergőző sárkányra emlékeztet, „feje” pedig kissé hasonlít a Draco „fejére”. Két kicsit fényesebb csillaga a sárkány parázsló „szemei”, vagy „orrlyukai” lehetnének.

NGC 6543 Pl.
58X: Defókuszált csillagnak néz ki. 155X: Így már jól látható planetáris köd tulajdonsága: feltűnően fényes türkiz-zöld folt, részleteket nem mutat, a „Macskaszem” jelleg így vizuálisan nem tűnik elő.