További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
COMA BERENICES

M53 Gh
77X: Az előzőnél (M3) kisebb és halványabb, a közepe felé ez is fényesedik, de mintha nem rajzanák úgy körül külső csillagrajok, mint az előzőt. Nagy nagyítással még nagyobb a különbség: kompaktabb és homogénebb és nem teljesen gömbszerű, akár egy tömör nyílthalmaz is lehetne.

Objektum: M 64 gx. (Com)
Koordináták: RA: 12 56 42; Decl.: 21 41 00
Dátum: 2007.03. 11. Időpont (UT): 21:00
Műszer: Sky-Watcher 80/600 (8 cm, f/7,5) ED-Apo refraktor, Celestron C-11 (28 cm f/10) SC
Nagyítás: 30X, 70X
Légkör: S:6 T:4
Leírás: Még a 80/600-as refraktorban is jól látszik (30X-os nagyítással). Fényes, elnyúlt, ovális foltként tűnik elő.
Egész központi része fényes. A C11-el jól elkülönül az igen fényes mag mag, és körülötte mintha sötét körvonal lenne. Kb. 1:3 arányban elnyúlt, átmérője legalább 10'.

Objektum: M 85 gx. (Com)
Koordináták: RA: 12h25m24.00s   DE: +18°11'00.0"
Dátum: 2008.05. 24. Időpont (UT): 22:00
Műszer: Celestron C 8 (20 cm, f/10) SC
Nagyítás: 83X (24 mm nagylátszögű okulár) Légkör: S:6 T:4
Észlelés helye: Kisgyőr, Észlelő: Gyarmathy István
Leírás:
Két csillag között fekvő szabálytalan ovális alakú gx fénylő csillagszerű maggal. Halójában mintha némi inhomogenitás lenne látható. A korongján egy igen halvány csillag ül. Egy másik, halványabb gx is (az NGC 4394) van a LM-ben.

M98 Gx.
Határozottan érzékelhető elnyúlt szivarszerű alakja. Magja felé fénye enyhén erősödik, a porsáv halványan érzékelhető.

Objektum: M 98 gx. (Com)
Koordináták: RA: 12 13 48; Decl.: 14 54 00
Dátum: 2007.04.13.
Időpont (UT): 22:20
Műszer: Celestron C-11 (28 cm, f/10) SC
Nagyítás: 70X (TMB Paragon 2" okulár)
Légkör: S:6 T:4
Leírás:  Igen nagy kiterjedésű fényes, 1:4 arányban ÉK-DNY irányban elnyúlt szivar.
Jól látszik felfényesedő magja és halvány, egynemű,hosszan, "szinte elliptikuan" elnyúló halója.
Déli csücske mellett egy halvány csillag pislákol. Nagyon szép objektum.

M 99 Gx.
Homogén közepes nagyságú ovális fényfolt, halvány ködpamacs.

M100 Gx
Meglepően nagy méretű kavargó diffúz ködösség, lapjáról látható, a spirálkarok is felsejlenek. Kis csillagszerű magja jól elkülönül.

Objektum: M 100 gx. (Com)
Koordináták: RA: 12 22 54; Decl.: 15 49 00
Dátum: 2007.04.13.
Időpont (UT): 22:50
Műszer: Celestron C-11 (28 cm, f/10) SC
Nagyítás: 70X (TMB Paragon 2" okulár)
Légkör: S:6 T:4
Leírás:  Nagyon szép spirálgalaxis. Jól kitűnik a fényes, mondhatni csillagszerű mag, és az a körül kavargó elmosódott spirálkarok. Majdnem teljesen felülről, "lapjáról" látszó, enyhén ovális ködfolt.

NGC 4147 Gh.
Kicsiny gömbhalmaz fényes maggal melyet halvány gömb alakú ködösség övez, nem bontható a használt 66X-os nagyítással.

NGC 4312 Gx.
Az M100-zal egy látómezőben. Kicsiny, oldaláról látszó csík, alig látható. Halványan pislákoló mag, körülötte kiterjedt diffúz ködösség.

NGC 4379 Gx.
Kicsiny fényfolt tűszerű-csillagszerű maggal.

NGC 4396 Gx.
Épp csak sejthető.

Objektum: NGC 4147 gh. (Com)
Koordináták: RA: 12 10 06; Decl.: 18 33 00
Dátum: 2007.04.13.
Időpont (UT): 22:30
Műszer: Celestron C-11 (28 cm, f/10) SC
Nagyítás: 70X (TMB Paragon 2" okulár), 140X (Meade S4000 Plössl okulár)
Légkör: S:6 T:4
Leírás:  Szegényes csillagkörnyezetben úszik ez a Kicsinyke, elég halvány objektum. 140 X-es nagyítás sem bontja. Közepe kissé fényesebb, a halvány külső csillagokból álló haló épp csak kivehető.

NGC 4405 Gx.
Kicsiny ködpamacs, éppen érzékelhető, részletek nélkül.

NGC 4483 Gx.
Nem látható

NGC 4340-4350 Gx.
Csinos galxispáros. A kettő mintha egymáshoz képest merőlegesen állna. Mindkettő oldaláról mutatkozó szép fényes csillagszerű maggal, melyek közül a 4350 a fényesebb, elnyúlt, oldaláról látszik, a 4340 kicsit diffúzabb. Jól kivehetőek spirálkarjaik.

NGC 4450 Gx.
Viszonylag fényes csillag közelében található szép spirálgalxis fényes maggal és halványan de kivehető spirálkarokkal.

NGC 4459 Gx.
Két közel azonos fényességű csillaggal (nem egyenlőszárú) háromszöget alkot. Elég fényes, a magja igen fényes, karjai nem igen észlelhetőek, csak diffúz ködösség látszik.

- Koordináták: RA:  12h36m00.00s   DE:+27°58'00.0"
Dátum: 2008.05. 24. Időpont (UT): 22:20
Műszer: Celestron C 8 (20 cm, f/10) SC
Nagyítás: 83X (24 mm nagylátszögű okulár) Légkör: S:6 T:4
Észlelés helye: Kisgyőr, Észlelő: Gyarmathy István
Leírás:
Érdekes diffúz, kissé szabálytalan ködfolt, magja nem különül el élesen. Érdekessége, hogy déli részén három egyformán halvány előtércsillag alkot háromszöget.

NGC 4565 Gx.
Az egyik legszebb oldaláról látszó, igen hosszú gx. Gyönyörű, sejtelmesen fénylő maggal.
Több kép is készült, lásd itt.


1