.
.
.
További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
CYGNUS

IC 4996 NYH
A nyílthalmaz a Cygnus csodálatosan szép tejútmezőiben úszik, nehéz megkülönböztetni környezetétől, hiszen az egész LM olyan, mint egy nagy nyílthalmaz. Mégis, tüzetesebben nézve feltűnik egy szép félköríves alakzat, mely három fényes és egy halványabb csillagból áll, és ehhez még két további halvány csillag csatlakozik. Szép csillagláncok övezik, melyek belevesznek a tejút csillagfelhőibe.
A halmaz hátterében sok 13-14 mg-nél halványabb csillag nyüzsög

NGC 6811 NYH
Átlagos megjelenésű, közepesen sűrű nyílthalmaz, kb. 20 fényesebb, és számos halvány csillag alkotja. A fényesebb csillagok két szép, egymást keresztező csillagösvénybe rendeződtek, melyben egy érdekes félkör is kirajzolódik.

NGC 6910 NYH
Két fényes csillag uralja a halmazt, (az egyik kissé élénkebb míg a másik halványabb), mindkettő sárgás színű.
A halmazt Y alakot formázó, határozott csillagláncok alkotják, a környező tejútkörnyezettől élesen elválik. Fényesebb alkotóinak száma 8-10

NGC 6910 Nyh.
58X Nagyon jellegzetes csillaglánc, szinte kicsiny aszterizmusnak lehetne nevezni. Két fényesebb, sárgás színű csillag tűnik ki belőle, maga a halmaz 9 halványabb csillag elágazó láncolata, amik egy hosszú szárú Y-t rajzolnak ki, nagyobb fantáziával egy játéklovacska körvonalait is ki lehet venni, ahol a két fényesebb csillag a lovacska két kereke. 

NGC 7031 Nyh
37,5X Szinte beleolvad a Teút ragyogó csillagfelhőibe, de hosszabban nézve előtűnik, hogy mégiscsak egyfajta csillagsűrűsödés: halvány csillagok foltszerű tömege, amit téglalap formájában 5 fényesebb, 2-3 kevésbé fényes csillag keretez.

NGC  7082 Nyh.
37,5X Kisebb nagyítással sem lehet elkülöníteni a Tejút csillagtengerétől, amibe szinte teljesen beleolvad. Fel lehet fogni egy laza halmaznak, ami néhány fényesebb és sok halvány csillagból áll.

1