További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
LACERTA

NGC 7209 NYH
Ez egy nagyon szép, különleges alakú, elég fényes, közepesen sűrű nyílthalmaz. Olyannak tűnik, mintha az ég sötét tengerében úszó többkarú polipot látnánk, melynek még a két világító (kb. 7-8 mg-s) szeme is előtűnik. A felső része �a �polip teste� szinte egy tökéletes szív alakot rajzol ki. Az egészhez még egy elnyúlt csillaglánc is kapcsolódik.

NGC 7243 NYH
Nagy területen (kb. 25�) szétszórt kb. 20 fényesebb (7-8 mg) és sok halvány csillagból áll. Több, a fényesebb csillagokból álló karéj alkotja, melynek közepén egy fényes csillagokból álló háromszöget látunk, melynek a csúcsa kettőscsillag. Élénkebb fantáziával egy hosszú ollókkal rendelkező rákhoz lehetne hasonlítani, amelynek háromkaréjú farka van, és a háromszög alkotja a fejét.

NGC 7296 NYH
Igen gazdag tejútmezőben található, szinte alig válik el környezetétől. Egész kicsi méretű -3-4�-es, és szinte megszólalásig hasonlít kicsiben az M29 nyílthalmazhoz. Két fényesebb (7-8 mg-s) csillagokból álló láncból kialakult csonkakúp formáját lehet felfedezni (melyekt kb. 15 csillag alkot), és ehhez csatlakozik még két halvány csillaglánc, és két kisebb csillagfelhő.

1