További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
PISCES

M 74 Gx
A magja láthatóan fényesebb, de nem csillagszerű, és elég kiterjedt ködösség övezi. Olyan, mintha sejteni lehetne a karjait és a bennük lévő porsávot.
 
NGC 488 Gx
Három, egyforma fényességű halvány csillagból álló lánc mellett látszik egy homogén, közepe felé csak kissé fényesedő ködösség, az előzőnél kisebb.
 
NGC 524 Gx
Nagyon hasonló a megjelenése az előzőhöz, a mag itt is előtűnik, a haló viszont halványabb. Két halvány csillag szegélyezi.
 

1