További információk azobjektumokról: a katalógusjelre klikkelve
More information about the objects: dubleclick on the catalogue number
LEO

NGC 2903 Gx.
100X: Szembetűnő, fényes ovális alakú fényfolt, a szépen világító, elnyúlt magot jól észrevehető ködös periféria övezi.

M65 Gx.
Ha valaki fényes galaxist akar látni jól kivehető spirálkarokkal, akkor ezt érdemes szemügyre vennie. A magja gyönyörűen fénylik, nem csillagszerűen, hanem fokozatosan olvad át fénye a hosszan elnyújtózó, oldalról megpillantható spirálkarokba, melyek szinte pontosan É-D irányba álltak be, és 1:5 körüli az elnyúltsága.

M66 Gx
Könnyen beügyeskedhető egy látómezőbe az M65-tel. Az előzőnél kevébé fényes és kicsit diffúzabb. Az É-D iránytól hossztengelye egy kicsit K felé tér el.

M 96 - 95 Gx.-ok
Viszonylag fényesebb galaxisok egy látómezőben, a fényesség sorrendje a fenti.
Fénylő, csillagszerű magjuk van, mely fokozatosan halványul kifelé, a M96 inkább elliptikus, a 95 horgas spirális, az előbbi ködössége a feltűnőbb.

M 105, NGC 3384, 3389 Gx.-ok
66X: A fenti mellett, szintén egy látómezőben háromszög alakzatban lebegnek. A  viszonylag fényes központú 105 elég halvány, de jól látható ködösséget is tartalmaz, a 3384 magja még elég jól kitűnik, a 3389 épp hogy látható, homogén halvány folt.

NGC 3226, 3227 Gx.-ok
66X:  Szinte egybe olvad a két lapjáról látszó spirál gx., bár a két fénylő csillagszerű mag jól elkülönül, az egyik mintha kissé nagyobb és elnyúltabb lenne.

NGC 3412 Gx.
Annnyira halvány, hogy csak a csillagszerű mag látszik, a magot körülvevő elnyúlt ködösség alig észrevehető.

NGC 3489 Gx.
I
gen halvány elnyúlt ködösség fénylő maggal.

NGC 3521 Gx.
-66X: Nagyon szép, szembetűnő galaxis, részben oldaláról látszó, hosszú, elnyúlt szivar, fényes, ködös maggal, jól kivehető ködösséggel.
-Koordináták: 11h05m48.00s   DE:-00°02'00.0
Dátum: 2008.02. 11. Időpont (UT): 20:30
Műszer: Celestron C-11 (28 cm, f/10) SC
Nagyítás: 70X (TMB Paragon 2" okulár)
Légkör: S:6 T:4
Észlelés helye: Ursa Minor Csillagda, Bocskaikert, koordináták: É 47fok 38' 41,4", K 021fok 39' 13,6" Észlelő: Gyarmathy István
Leírás:
Közel É-D irányban kb. 1:3 arányban elnyúlt, oldalról látszó sp. gx., magja elég fényes.


NGC 3626 (C40) Gx.
66X: Igen halvány ovális folt, éppen kivehető, kissé elnyúlt maggal.

NGC 3607, 3608 Gx.
Egy látómezőben két elég fényes folt, jól kivehető maggal és azt övező ködösséggel.

NGC 3367, 3377 Gx.-ok
Két gx. egy látómezőben. Az első épp hogy kivehető halvány foltocska, a második fényesebb, jól kivehető maggal.

NGC 3338 sp.Gx.
66X: Igen halvány, a láthatóság határán van, tulajdonképpen egy halvány ködfoltocska úszik a látómezőben, minden részlet nélkül, EL-lel a magja nagyon halványan pislákol.

M65-66 Gx-ok
Az előző halvány galaxisok után üdítő látvány az egy látómezőben úszó két gx.: "a világűr fekete taván szelíden lebegő, halványan sziporkázó tündérrózsák".
1