IDÉZETEK
QUOTATIONS
"Nézd az eget, nézd a sok csillagot!
Nézd a tűz népét, mely fent él a légben!
S mennyi nagy vár, hány csillagsánc van ott!
-Gyémánt erek, tündér-szemek a sűrűségben!"

Gerard Manley Hopkins: A csillagfényes éjszaka
Bemutatas
"A szemlélődő ember számára nagyon sok új érzés forrása a csillagos ég. Egyik legnagyobb tanítása az, hogy nem magától értetődő dolgok e világ jelenségei.
A földi világ felett naponta megújuló napfény, a légkörnek az élet fenntartásához szükséges oxigéntartalma, az évszakok váltakozásában megújuló élet, a csillagos ég egy roppant nagy csoda megnyilvánulásai.
Nem lehet, és nem is szabad másképpen felfogni e világ dolgait, mint így. Ez a szemlélet ad ízt, értelmet és értéket az emberi életnek.
A büszke és öntelt ember a mindenségi szemléletben mélyen alázatossá lesz, el kell ismernie, hogy e földi világon kívül egy mérhetetlenül nagy világ van s ebben a rend uralkodik. El kell ismernie, hogy e világ fölött van Valaki, aki ezt az egészet kigondolta, és kormányozza. Vágy ébred benne, hogy az ott látott rendből és igazságból minél több valósuljon meg itt a Földön.
Ilyenné lesz az ember a Mindenség tükrében."
Kulin György (1944)

"Az amatőrcsillagász bármikor hozzáférhet tanulmányai eredeti tárgyához.
A mindenség remekműveihez ugyanannyi joga van mint a világ nagy
obszervatóriumainak. És semmihez sem hasonlitható az a privilégiuma,
hogy megadatik számára átélni az eredettel való találkozást."
Robert Burnham Jr.

"Elsősorban nem azért lettem csillagász, hogy tényeket tanuljak a csillagos égről.
Sokkal inkább azért, hogy átélhessem nagyszerűségét!"
David Levy

"Az ember összekötő híd a csillagok és a pillangók röpte,
a tenger hullámzása és a tárnák megnyílása között."
Grandpierre Attila

"A távcső igazi értékmérője az, hogy hányan nézik rajta
az égbolt szépségeit"
John Dobson

"Számomra távcsőbe nézni elsősorban esztétikai élvezet,
személyes utazás térben és időben."
Terry Dickinson

"Tekints fel az égre, fogadd be amit látsz:
az időt, a termetés csodáját, és a világegyetem távlatait.
És ne felejtsd el becsülni az elmét, amely képes mindezt befogadni."

"...ott a porszemtől a csillagos égig minden a hamisítatlan műremek
félreismerhetetlen jegyével van ellátva."
Walter János

"Ti öreg csillagok, kik rámosolyogtatok egykor az embervilág bölcsőjére és csöndes szemlélői voltatok minden idők történelmének, kik majdan egyedül fogjátok elsiratni az utolsó embert hólepte ravatalán, - tárjátok fel a mindenség könyvét, melynek csodás írásából megismerjük a nagy titkokat: hogy kik vagytok ti, hogyan mozogtok, kik vagyunk mi, hol élünk és hová megyünk a végtelen kiterjedésű világtér mezőin."
Hoffman Ernő (1916)

"Valóban, ha az ember kedélye már eltelt elmélkedéssel, akkor az égbolt látványa egy derült éjszakán olyan élmény lehet, amelyet csak nemes lélek tud igazán átérezni. A természet csendjében, az érzékek elnyugodtával megszólal a halahatatlan lélek rejtett megismerőképessége, és megnevezhetetlen nyelven olyan rejtett fogalmakról beszél, amelyeket csak érezni lehet, leírni nem."
Immanuel Kant: A természet általános története, és az égbolt elmélete

Dal a csillagokról
A férfi-csillag, a királyi pásztor,
koromsötétből kitörő arany láng,
élő húrt penget olvadtan dalolva
s látja nyáját vonulni mély redőkben

A nő-csillag tejködös messzeségben,
szűzek kertjében táncol, mint az orsó,
csengős bokája, ezüst bőre villog
a sötétség lombjai közt forogva.

Ó nézd a sok fényt, a nőt, a hímet:
vándorolnak gyémántos éjszakában!
és nézd a kétneműt: az ép-egészet!
s a rajta túllpőt: a szent heréltet!

Ó nézd a sok fényt, a nagyot, s az aprót:
szemünknek szegzett lándzsáit az űrnek!
ki e tüzes ércektől megvakulhat,
látni fog, mint Tiréziász, Homérosz.

Mind rád néznek! ne félj: nézz vissza rájuk!
lengesd ki ólad langy gőzét ruhádból,
vágy és lemondás kettős-arcu férgét!
a szeretet táncol, zeng, mint a csillag.

Weöres Sándor (1946. szeptember)

Óda az éghez (részlet)

"Roppant harmat-gömb az ég,
egy látó-fa levelét
hajnalonként belemossa.
S sose volt világra lát:
mint a zászló, felsodorva
nap-pályák, galaktikák,
a törékeny szféra kéklik,
milliárd nap vele fénylik,
reszket, lángol, s - elenyészik"

P. B. Shelley


Bibliai idézetek a teremtésről, csillagos égről, a világ szépségéről
(… a teljesség igénye nélkül)

Elsőként a Teremtés-történet szavai: Teremtés 1,14-18: „ Azt mondta ezután Isten: legyenek világítók az ég boltozatán! Válasszák el a nappalt az éjszakától, jelezzék az időket, a napokat és esztendőket, ragyogjanak az ég boltozatán, és világítsanak a földre! Úgy is lett. Megalkotta tehát isten a két nagy világítót - a nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, meg a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, - és a csillagokat. Az ég boltozatára helyezte őket, hogy világítsanak a földre, s uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten hogy jó.”

8. zsoltár 4-5: „ …ha nézem az eget, kezed művét, a holdat, a csillagokat, amelyeket alkottál, mi az ember, hogy figyelemre méltatod, és mi az emberfia, hogy meglátogattad?”

19. zsoltár 1-7: „ Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem dadogással, hogy ne lehetne érteni őket: az egész földre elhat szózatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint vőlegény, kilép nászházából, mint a hős, ujjongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak más széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát.”

104. zsoltár:  az egész zsoltárt idézném, de különösen az alábbi részleteket:
19-20: „ megalkottad a holdat az idő mérésére, a napot, mely tudja, mikor kell lenyugodnia. Sötétséget rendelsz, és leszáll az éjszaka „
24: „Uram, milyen nagyok a te műveid! Bölcsességgel teremtetted valamennyit, és alkotásaid betöltötték a földet.”

 148. zsoltár 1-6: „Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek őt a magasságban! Dicsérjétek őt angyalai mind, Dicsérjétek őt seregei mind! Dicsérjétek őt nap és hold, dicsérjétek őt ragyogó csillagok! Dicsérjétek őt egeknek egei, és minden vizek az ég felett, dicsérjétek az úr nevét! Mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, felállította őket mindörökre, s el nem múló törvényt szabott nekik.”

 Jelenések könyve 10,6: „ …égre emelte kezét és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki az eget és a benne élőket teremtette…”

Római levél 1,19-20: „ Ami Istenről megismerhető, az világos előttük, mert nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető.”

Római levél 11,36: „minden belőle, általa és érte van, dicsőség neki mindörökké!”

A bibliai idézeteket válogatta Béres Gábor görög katholikus lelkész, bátorligeti paróchus, amatőrcsillagász barátom