Válogatott égi szépségek: Észlelési javaslat kis és közepes távcsövekhez
Összeállította: Gyarmathy István (gyistvan@hnp.hu)    
Jelölések: piros: nyár, sárga: ősz, fehér: tél, zöld: tavasz, kék: cirkumpoláris. Vastagon szedett: bemutatásra javasolt, *csillaggal jelölt: nehéz.               A csillagoknál megadott szám a SAO katalógusra utal.
               
# Objektum neve / Katalógus  Csillagkép / Kulminál   22 h-kor (hónap) (Mag)/[Sep] Kiterjedés            Egyéb adatok Objektum típusa RA (H:M) DEC (Deg) Jegyzetek
1 Gamma 37734-5  And.          okt.-nov. (2,5+6)[10"]  Kettős csillag 2:04 42°20' Az Almach az egyik szép színkontrasztot mutatató kettős, narancs és kék. A 10 szögmásodperces távolság könnyűvé teszi minden távcső számára.
2 Beta    /NGC 404 And. (2,1/11) 1,3'X1,3' Csillag és galaxis 1:10 35°37' "Komorowski üstököse". Fényes csillag, és tőle 6'-re halvány elliptikus gx. Az egyik jó "álüstökös" példa. Legalább 15 cm-es távcső kell a megpillantásához.
3 56    55107 And (5,6+12) [18,6"] Kettős csillag 1:56 37°17'  
4 59    55330 And (6,1+6,8) [16,6"] Kettős csillag 2:11 39°04'  
5 Σ 79 36832-3 And. (6+6,8)[7,8"] Kettős csillag 1:03 44°42' Arany és ezüst színekben pompázó gyönyörű kettős.
6 S 3050 73656 And. (6,6+6,6)[1,6"] Kettős csillag 23:59.5 33°43'  
7 M31 (32, NGC205= M110) And.  (5) 2˚58'X40' Spirális galaxis 0:42 41°17' A nagy Androméda-köd, osztályának legnagyszerűbb képviselője. 15 cm-ig a távcsövek fényes, ködös ellipszist mutatnak. A spirálkarok, és a sötét struktúrák megpillantásához 20 cm-nél nagyobb nyílás kell. Kísérői: M 32, M 110.
8 NGC 752     C 28 And.  (5,7) 50'x50' Nyílthalmaz 1:58 37°42' 50' kiterjedésű laza nyílthalmaz, legalább 8 cm-es távcső kell hozzá, mert elég halványak csillagai. Kb. 70 tagja van. A halmaznak része az 56 And (5,7+5,9, 190") és a közelben van a kék-fehér 59 And. kettős (6,1+6,8, 17").
9 NGC 891 C23 And. (9,9) 14'X3'  Sb. Galaxis 2:22 42°21' Éléről látszó szép Sb típusú spirális gx. Mivel közel van a gamma And.-hoz, könnyű megtalálni. Az ősz egyik ékköve, típusa talán legszebb képviselője.
10 NGC7662  C 22 And.  (9) 17.0''x14.0" Planetáris köd 23:26 42°33' A "Kék hógolyó" köd apró kék folt 15 cm-es, szép kék korong 20 cm-es, és fényes kék, részleteket is mutató objektum 30 cm-es távcsőben.
11 *NGC 7640 And. (12,5) 9' X 1' Galaxis 23:22 40°50' Az And  NY-i részében egy nehéz galaxis. Fényképek mint nagy, csaknem éléről látszó spirált mutatják 11x1,5’ mérettel. 32 T felfedte tisztán, mint keskeny orsót, kb. olyan fényes volt, mint egy 12 mg csillag (Walter Scott Houston)
12 NGC 7686 And (5,6) 15' X 15' Nyílthalmaz 23:30 49°10' Éppen D-re van a 11 és 18 And 5 mg csillagokat összekötő vonal középpontjától. W. Herschel fedezte fel. Fia, John Herschel 1829. szeptember 14-én észlelte teleholdkor egy nagy, fémtükrös reflektorral: „Fényes, durva halmaz, 7’ átmérővel. A csoporthoz tartozik egy 6,4 mg csillag is”. Egy szabadszemes láthatóság határán lévő csillag is van az NGC 7686-ban. 25 cm reflektorom kb. 50 csillagot mutatott 15’ átmérőjű körben. E halmaz nagyon szabálytalan alakú, csillagfüzérek alkotnak egy feltűnő Y-alakot egy nagy nyílheggyel a közelben. (Walter Scott Houston)
13 Abell 262 And. (13) 120' Galaxis halmaz 1:53 36 09'  
14 V     142985 Aql.           júl.-aug (6,4-6,7) Széncsilag 19:04 -05°41' Mélyvörös színű csillag
15 5    142606 Aql.           júl.-aug. (5,7+7,3)  [13"] Kettős (hármas)  csillag 18:46 -0°57' Fizikai kettős, már 5-cm-es távcsővel bontható.A harmadik komponens igen halvány. 
16 15   142996 Aql.           júl.-aug (5,5+7,2) [38"] Kettős csillag 19:05 -04°02'  
17 57   143898 Aql.           júl.-aug (5,8+6,5) [36"] Kettős csillag 19:55 -08°14'  
18 Struve 2404 104170 Aql.           júl.-aug (6,9+8,1) [4"] Kettős csillag 18:51 10°59'  
19 NGC 6709 Aql.           júl.-aug (6,3) 13' Nyílthalmaz 18:51 10°21' Nagy, elég gazdag halmaz kb. 60 taggal. Sok szép csillaglánc, tágas sárga és kék színű kettős is halmaztag.
20 NGC 6738 Aql.           júl.-aug (8,3) 15' Nyílthalmaz 19:01 11°36' Elég ritka, szegényes halmaz.
21 NGC 6751 Aql.           júl.-aug (12,5) 20" Planetáris köd 19:05 -05°59' Kicsi, fényes pl.
22 NGC 6755 Aql.  (7,5) 15' X 15' Nyílthalmaz 19:08 04°16' Az NGC 6755 és NGC 6756 elég közel vannak egymáshoz, hogy egyszerre látszanak 30x nagyítás LM-jében. Fényességük 8,3 ill. 10,7 mg, közelebb látszanak, mint ahogy az atlasz alapján gondolnánk. A két halmaz gyenge másolata a h és Khi Per-nek.   (Walter Scott Houston)
23 *NGC 6781 Aql.           júl.-aug (10,5) 130"X114" Planetáris köd 19:18 06°32' "Hold szelleme", nagy, halvány pl.
24 PK47-4.1 Aql.   Planetáris köd 19:33 10°37'  
25 B142-3 Aql.   Sötét köd      
26 *12  145064 Aqr.         aug.-okt. (5,8+7,3) [2.8"] Kettős csillag 21:04 -5°48' Halványkék és sárga csillagok szoros kettőse, szép színkontraszttal.
27 94    165625 Aqr. (5,3+7,3)  [13"] Kettős csillag 23:19 -13°26' Könnyen bontható, már 6 cm-es távcsőben is kettősnek látszik. Sárga és zöld.
28 *Zeta 146107 Aqr. (4,4+4,5) [2"] Kettős csillag 22:29 -0°01' Szoros binary, mindkettő zöldeskék.
29 41 190 986 Aqr. (5,6+7,1+9)[5", 212"] Hármas csillag 22:14 -21°04'  
30 53 165 867 Aqr. (6,4+6,6) [3"] Kettős csillag 22:27 -16°45'  
31 107   165867 Aqr. (5,6+6,7) [7"] Kettős csillag 23:46 -18°41'  
32 M2  Aqr.  (6) 12'54"x12'54" Gömb-halmaz 21:33 0°49' Nagyon gazdag és tömör csillagraj; 7,5 cm-es távcső halvány foltnak mutatja. 13' nagyságú. 
33 M 72 Aqr. (9,4) 6' Gömb-halmaz 20:53 -12°32' Halvány. Az M 72 kis objektum. Először az 1930-as évek közepén láttam a Milwaukee A.S. 33 cm reflektorával. E távcső éppenhogy kezdte felbontani a széleket. (Walter Scott Houston)
34 M 73 Aqr. (8,9) 2,8'X2,8' Négyes csillag 20:59 -12°38' 4-5 apró, 10 mg-s csillagból áll, halvány. Ez 4 csillag csoportja, melyet Messier halvány fényléssel körülvéve vélt látni. De még modern felvételeken sem sikerül kimutatni semmilyen ködösséget sem. Talán az okulár vagy objektív párásodása okozhatta ezt a hatást? (Walter Scott Houston)
35 *NGC 7492 Aqr. (11,5)  4,3X4,3 Gömb-halmaz 23:08 -15°37' A Delta Aqr-re irányítás után, ha kikapcsoljuk az óragépet, 14 perccel jön a LM É-i része közepébe. Látszó koncentrációja nem nagyon nagy. jól látszik 15 cm távcsővel, még ha az ég gyengébb is. (Walter Scott Houston)
36 NGC7009   C 55 Aqr. (8) 28"x23" Planetáris köd 21:04 -11°22' A "Szaturnusz köd", igen fényes, zöldes-kék, részleteket nem mutató, elliptikus korong. A névadó gyűrűszerű szerkezet csak 30 cm-es és nagyobb nyílású távcsőben látható.
37 *NGC 7293 Aqr. (6,5) 16'X12' Planetáris köd 22:29 -20°50' Helix köd. Halvány és nagy kiterjedésű (felületi fényesség: 13,6 mg).
38 *NGC 7723 Aqr. (11) 3,6X2,6' Galaxis 23:39 -12°58' Egy kicsi és alaktalan 11 mg fénylés.(Walter Scott Houston)
39 *NGC 7727 Aqr. (11) 4,2X3,4 Galaxis 23:40 -12°18' Az előző közelében. Vizuális fényessége 10,2 mg. 12 cm MAT fogja mutatni 2,5’ átmérőjét tisztán. Hasonló átmérőjű, 20X binokulár is világosan mutatja. (Walter Scott Houston)
40 *NGC 7606 Aqr. (11) 5,8X2,6 Galaxis 23:19 -08°29 Jó objektum kis távcsövekhez ez a halvány, de könnyen megtalálható spirálgalaxis az Aqr-ban. Kb. 4,5’ hosszú s 1/3 ilyen széles, 11,5 mg-val vizuálisan. E galaxisra a legjobb kb. 100x-al vadászni. A mellette lévő 3 csillagtól könnyű kiindulni. Meglehetősen kicsiny orsó. Valóban határozottan látszik 10 cm refraktorommal s könnyű 25 cm reflektorral. Hosszú expozíciójú fényképek oly nagynak mutatják, mint 4,5x1,5’, de vizuálisan kisebbnek látszik, mivel a halvány külső vidékek nem érzékelhetők e spirálgalaxisban. (Walter Scott Houston) (Mellette: NGC 7600: 12 mg, 3,1'X1,6')
41 *NGC 7184 Aqr. (12) 5,8X1,8 Galaxis 22:02 -20°49' "Szaturnusz szerű" belső gyűrű.
42 *1         74966 Ari.         nov.-dec. (6,2+7,4)    [2,8"] Kettős csillag 1:50 22°17' Szép színkontraszt. Elég nehéz, az 5 cm-es távcsövek tesztcsillaga.
43 Gamma   92680-1 Ari.  (4,7+4,7) [9"]  Kettős csillag 1:53 19°18' Azonos fényességű, fehér csillagok.
44 **Epszilon  75673  Ari (5,2+5,5) [0,5"] Kettős csillag 2:59 21°22'  
45 NGC 772 Ari (10,3) 7,5' X 4,3' Galaxis 1:59 19°02' Nagy és fényes célpont. Egy 10 cm refraktor szépen fogja mutatni, kissé K-re a Gamma Ari-tól. Sok évvel ezelőtt összfényességét 3 éjszakán 10,0, 10,3 és 10,4 mg-nak becsültem. (Walter Scott Houston)
46 **Theta  58636 Aur        dec.-febr. (2,7+7,2+ 10,6)[3"]  Kettős (hármas) csillag 5:59 37°12' A Théta Aurigae igen egyenlőtlen, szoros (3sec.) páros; 25 cm-esnél kisebb távcsőben igen nehéz. Pozíciószög 309 fok.
47 Omega 57548 Aur (4,94+8,2) [4,5"] Kettős csillag 4:59 37°54' Szoros, szép kettős. Fehér és sárga tagok. Pozíciószög 2 fok.
48 26       58280 Aur (5,4+8,3) Kettős csillag 5:39 30°29' Könnyű. Sárgás és zöldes tagok.
49 41      40925 Aur (6,1+6,8) [7,6"] Kettős csillag 6:12 48°42' Könnyű. Fehér tagok.
50 Psi 5 41330 Aur.  (5,2+8,4) [36"] Kettős csillag 6:46 43°34' Könyű, tágas. Sárgásfehér és pirosas tagok.
51 UU        59280 Aur.  (5-7)  Vörös fényű csillag 6:36 38°26' Az UU Aurigae fényes, nagyon vörös széncsillag, színe legélőbb 20 cm-es távcsőben. Fényességét 5 és 7 mg között változtatja.
52 FU 58449 Aur.  (8-8,4) Vörös fényű csillag 5:48 30°38' Ez is szép vöröses. Köelében a SAO 58451-es, 11"-es kettőscsillag.
53 M37  Aur.  (6) 24'x24' Nyílthalmaz 5:52 32°33' Az M37 a legszebb és legsűrűbb a Szekeres három nagyszerű halmaza közül.  Gazdag, finom ezüstporból áll. 
54 M36 Aur.  (6) 12'x12'  Nyílthalmaz 5:36 34°8'  Az M36 12' kiterjedésű.  Sűrűségben az M37-et az M38 követi, és a leglazább (azaz kis távcsővel ez bontható mar 30x-nél is) az M36, melynek csillagai között szép színkontrasztok vannak.
55 M 38 Aur.  (6,4) 21'x21' Nyílthalmaz 5:28 35°50'  Az M38 21' kiterjedésű.Közepén egy narancsszínű csillag van,  mely egy "üres kereszt" alak közepét jelzi.
56 NGC 1664 Aur.  (7,6) 18' Nyílthalmaz 4:51 43°41' Csupa halvány csillagból álló, sejtelmesen fénylő alakzat.
57 NGC 1778 Aur.  (7,7) 7'X7') Nyílthalmaz 5:08 37°01'  
58 NGC 1857 Aur.  (7) 6'X6' Nyílthalmaz 5:20 39°21' A közepén egy 7 mg-s sárga szinű csillag fénylik. A közelben van még a Cr. 62 Nyh. (4,2 mg, 28'X28')
59 NGC 1893 Aur.  (7,5) 11'X11' Nyílthalmaz és köd 5:23 33°25' Együtt az IC 410 köddel. "Kicsiny, delta alakú, ködösségbe ágyazva, melynek nyomai láthatók amatőrtávcsövekkel." (WSH)

60 *NGC 1931 Aur.  (10) 3'X3' Nyílthalmaz és köd 5:31 34°15' Az M36 közelében. Zöldes folt.
61 NGC 2281 Aur.  (5,4) 15'X15' Nyílthalmaz 6:48 41°05' Szép objektum, a közepén egy trapéziumhoz hasonló alakzat.
62 *Epsilon  83500 Boo.       máj.-jún.  (2,8+5,2) [2,8"]  Kettős csillag 14:45 27°30' Az Epsilon Bootis szoros páros, feltűnően sárga főcsillagának kísérője kék. A Pulcherrima (legszebb) nevet is viselő csillag jó légkör mellett már egy 7,5 cm-es távcsőben bontható.
63 Mü 64686 Boo.       máj.-jún.  (4,3+7,0+7,6)    [108", 2"] Kettős csillag 15:25 37°23'  
64 Kappa  29045 Boo. (4,6+6,6) [13"] Kettős csillag 14:14 51°47' Fehér és sárgásfehér tagok.
65 Pi 101138 Boo. (4,9+5,8) [6"] Kettős csillag 14:41 16°25  
66 Xi   101250 Boo.  (5+7)[7"]  Kettős csillag 14:51 19°4' A Xi Bootis, sárga és vörös tagokból álló vizuális kettős, könnyen bontható.
67 39      45231 Boo. (6,2+6,9) [3"] Kettős csillag 14:50 48°43' Szép pár.
68 44       45357 Boo. (5,3+6,3) [2"] Kettős csillag 15:04 47°39'  
69 Struve 1835 120426 Boo.  (5,1+7,4)[6"]  Kettős csillag 14:23 08°27'  
70 NGC 5248 Boo (10,3) 5,9' X 4,5' Galaxis 13:37 08°50'  
71 NGC 5466 Boo (9,1) 9,2' X 9,2' Gömbhalmaz 14:05 28°29' 9’ átmérőjű sima folt, felismerhető kis nagyításokkal. 25 T-vel 5’ átmérőjű, s mg-becsléseim átlaga 8,5 mg. 200x-al úgy véltem, hogy e kusza fényű labda részlegesen felbontott csillagokra, de ez lehet, hogy csak illúzió volt. William Herschel látta ezt a kis drágakövet, de sem Smyth, sem Webb nem írta le. (WSH)
72 NGC 5689 Boo (11,9) 3,3' X 1' Galaxis 14:35 48°42'  
73 1      24672 Cam (5,7+6,8) [10"] Ketős csillag 4:32 53°55' Kékesfehér és kék tagok.
74 Struve 362 23908 Cam. Dec.-máj. (8,5+8,8) [7,1"] Kettős csillag 3:16 60°02'  
75 32 Cam 2101 Cam. Dec.-máj. (5,3+5,8) [22"] Kettős csillag 12:49 83°25'  
76 O. Struve 67  77578 Cam. (5+8) [1,7"] Kettős csillag 3:57 61°06' Arany és zöld. K3 szuperóriás + A0 törpe.
77 NGC 1502 Cam. Dec.-máj. (7) 8'x8' Nyílthalmaz 4:08 62°20' Helyes nyílthalmaz, benne 3 kettőscsillag szépen párosával, mint az iskolás gyerekek.  Az egyik kettős a 32 H Cam, 5,3+5,9 mg, 22", fehér szinű tagok.
78 NGC 2403 C 7 Cam.  (8,5) 18'X10'  Sc Galaxis 7:37 65°35' Sc típusú spirális gx. Egyik méltatlanul mellőzött szépsége az É-i égboltnak. Binokulárral is látható.
79 Kemble 1 Cam. (4) 150' Aszterizmus 3:57 63°07' Kemble's cascade. Halvány csillagok csodálatos lépcsője. ÉNY-felől ereszkedik az NGC 1502 nyh. felé. Nagy látómező, kis nagyítás (binokulár) ajánlott.
80 NCG 1501 Cam (12) 0,9' X 0,8' Planetáris   4:07 60°56' Bár a ködfolt és központi csillaga egyaránt 13 mg-nak van katalogizálva, az objektum könnyebb, mint gondolni lehetne. Smyth fényesnek nevezte, d’Arrest feltűnőnek találta 11 cm refraktorral, s James Corn (Phoenix, Ariz.) könnyűnek találta néhány évvel ezelőtt. Számomra könnyű és fényes még kis távcsövekkel is. (WSH)
81 NGC 2336 Cam (10,4) 6,8' X 3,7' Galaxis 7:28 80°10'  
82 *IC 342 Cam. (8,4) 21'X20' Galaxis 3:46 68°06' A lokális csoport tagja.
83 IC 3568 Cam (11,6) 0,3' X 0,3' Planetáris 12:33 82°31' Ismeretlen a legtöbb amatőr számára. Mintegy 18” átmérőjű és 11,5 mg fényességű. 10 cm refraktorommal 50x-al halvány csillagnak látszott, de 25 cm-el 150x-el kétségtelenül egy homályos planetáris. Mivel magas deklinációjú, az év minden szakában észlelhető. (WSH)
84 Stock 23 Cam (6), 14' Nyílthalmaz 3:16 60°03' Szegényes halmaz, de érdekes aszterizmus: négyfényes csillag által alkotott rombusz. (Kereséshez: SAO 23901)
85 Alpha 163422,7 Cap.       aug.-szep. (3,6+11)[7"]           (4+9) [45"]              [6'] Dupla kettős csillag 20:18 -12°32' Algiedi. A két csillag fényessége 3,6 ill. 4,5 magnitúdó és 6'-re vannak egymástól. A fényesebb csillagnak 7'' távolságban van egy 11 magnitúdós kísérője, ami csak legalább 10 cm-es távcsővel látható. A másik csillag kísérője tőle 45''-es távolságra van, fényessége 9 magnitúdó. Már legalább 6 cm-es távcsővel is látható.
86 Beta   163481 Cap (3,4+6,2) [205"] Kettős csillag 20:21 -14°45' Dabih.
87 Omicron 163626 Cap. (6,1+6,6) [22"] Kettős csillag 20:30 -18°35  
88 Pi      163592 Cap (5,3+8,9) [3,2"] Kettős csillag 20:27 -18°11'  
89 **Rho     163614        Cap (4,8+6,8) [1,5"] Kettős csillag 20:29 -17°47'  
90 M 30 Cap.   (8,1) 6' Gömb-halmaz 21:40 -23°9' Vizuális megjelenése szokatlan egy gömbhalmaztól. Fényes, "bolyhos" centrumát szabálytalan körvonalú halvány tartomány övezi.
91 Eta   21732 Cas.       okt.-dec.  (3,7+7,2) [10"]  Kettős csillag 0:49 57°49' Az Éta Cassiopeiae citromsárga és vöröses társai kényelmesen bonthatóak.
92 *Iota  12298 Cas.  (4,7+7+8,4)           [3, 7", 7,2"]  Hármas csillag 2:29 67°25' A Iota Cassiopeiae szép hármas, fehér és kék kísérőkkel 2.5 és 7 sec. távolságra a sárgás főcsillagtól. Legalább 15 cm-es távcső szükséges.
93 Sigma 35497 Cas. (5+7,2)  [2, 4"] Kettős csillag 23:59 55°45' Szoros, kékes és zöldes kettős szép csillagkörnyezetben.
94 3053 10937 Cas. (5,9+7,3) [15"]  Kettős csillag 0:03 66°06' Az Albireo kicsinyített mása, narancs és kék
95 M 52 Cas.  (6,9) 13'x13' Nyílthalmaz 23:24 61°36' Sűrű, elég hlvány csillagokbó álló nyílthalmaz, 13' kiterjedésű.
96 M 103 Cas. (6,2) 6'X6' Nyílthalmaz 1:33 60°43' Kb. 40 db. 14 mg-nél fényesebb tagja van, a Σ131 jelű kettőscsillag uralja (7,3+9,9mg, 14").A csinos kis halmaz nagyszerű látvány, a csillagok nyílhegyet rajzolnak ki. Sok színes csillaga van.
97 NGC 129 Cas (6,5) 21' X 21' Nyílthalmaz 0:30 60°15' Félúton fekszik a Béta és Gamma Cas között. 25 cm reflektorral mint 11’ hosszú háromszög látszott a nyílthalmaz. A talán 50 csillaga közül a legfényesebb 9 mg. (WSH)

98 NGC 147 Cas (9,5) 13,5' X 8,2' Galaxis 0:33 48°32' NGC 147 és NGC 185. Két 12 mg galaxis az And/Cas határon, mindegyik homályos, de belül van egy 15 cm távcső teljesítőképességén egy valóban jó éjszakán. Az NGC 147 kb. 4x2’ kiterjedésű, nemrég 12 cm MAT-al rábukkantam: parányi, de határozott folt volt 20x-al. AZ NGC 185 csak 2’ átmérőjű, s valmivel nehezebb, gondolom halványabb. Míg könnyű egy 25 T-vel, nagyon nehéz 10 L-el, 100x-al. (WSH)
99 NGC 185  Cas (9,2) 12,5' X 10,4' Galaxis 0:39 48°22' Lásd fent.
100 NGC 225 Cas (7) 12' X 12' Nyílthalmaz 0:44 61°48' 2 fokra ÉNY-ra a Gamma cas-tól. William Herschel e halmazt a Vlll. osztályába sorolta be, melyhez a durván szétszórt csillaghalmazok tartoztak. Kb. 0,2 fok átmérőjű, több, mint 20 csillagot tartalmaz, melyek fényesebbek 13 mg-nál. Szívesebben nézem ezt az objektumot 10 cm Clark-refraktorommal, bár egész feltűnő 12 cm MAT-al. Régóta kedvelik az amatőrök. 1784-ben fedezte fel Caroline  Herschel üstökösvadászás közben. A Gamma és Kappa Cas között fekszik (Nortonnál: 788). Átmérőjét 12-25’-re becsülik. Admiral Smyth mint laza halmazt írta le, kb. 30 db 9-10 mg csillaggal. Mintegy 20 csillagának kb. a fele látszik kis távcsövekkel, melyek 10 mg-nál fényesebbek. A halmaz összfényessége megfelel egy 7 mg csillagnak. (WSH)
101 NGC 281 Cas (7,4) 4' X 4' Halmaz és nebula 0:53 56°39' "Pac-man nebula",  szabálytalan alakú ködös fénylés, négy csillag körül.
102 NGC 457 C13 Cas.  (6,4) 13'x13' Nyílthalmaz 1:19 58°21' A Bagoly halmaz, világító szemű, kiterjesztett szárnyú madárra, mások szerint ET-re emlékeztet.  13' kiterjedésű. Bemutatók hálás objektuma.
103 NGC 559 Cas (9,5) 4,4' X 4,4' Nyílthalmaz 1:30 63°21'  
104 NGC 654 Cas (6,5) 5' X 5' Nyílthalmaz 1:44   Meglehetősen gazdag, de laza halmaz, 5’ átmérőjű több mint 50 csillaggal 9-13 mg között. (WSH)
105 NGC 663 C10 Cas. (7,1) 16X16' Nyílthalmaz 1:46 61°16' A Cas. sok nagyszerű halmaza közül az NGC 663 az egyik legszebb, ennek ellenére kevéssé ismert.
106 NGC 7635 Cas (11) 15' X 8' Nebula 23:20 61°13'  
107 NGC 7789 Cas. (9) 16'x16' Nyílthalmaz 23:57 56°45' Nagyon halvány, de igen gazdag halmaz. 15-20cm-es átmérőben és jó égen fantasztikus látványt nyújt.
108 IC 289 Cas (12) 0,8' X 0,5' Planetáris 3:10 61°20'  
109 IC 1805 Cas (6,5) 60' X 60' Halmaz és nebula 2:33 61°28'  
110 IC 1848 Cas (6,5) 40' X 10' Halmaz és nebula 2:51 60°26'  
111 Stock 2 Cas (4,4) 60' X 60' Nyílthalmaz 2:15 59°18'  
112 Mel 15 Cas (6,6) 21' X 21' Nyílthalmaz 2:33 61°28'  
113 King 14 Cas (8,5) 7' X 7' Nyílthalmaz 0:32 63°12'  
114 Beta      10057 Cep. szept.-okt. (3, 8)[14"]  Kettős csillag 21:28 70°34' A Béta Cephei egyenlőtlen 14"-es kettős, mely kékesfehér társakból áll. Másik szép kettős a Struve 320 (6+9), 4,8", narancs + kék.
115 Mű   33693 Cep.  (4-5)  Sötétvörös csillag 21:43 58°47' A Mű Cephei, mely Herschel Gránátcsillagaként is ismert, félszabályos változó, vörös szuperóriás. 7,5 cm-es távcsőben vörös, nagyobb távcsövekben inkább sötét-narancs színű.
116 Delta  34508 Cep.  (4, 8)[41"]  Kettős csillag 22:29 58°25' A Delta Cephei 41"-es pár, könnyen bontható már kis távcsővel is. Színei: narancs és fehér. A főcsillag változó, a Cepheidák prototípusa, periódusa 5 nap 9 óra, 3,5-4,4 mg-ra halványul.
117 Omicron 8872 Cep (4,75) Kettős csillag 23:18 68°09'  
118 Kszi 19827 Cep. (4,4+6,5) [7,8"] Kettős csillag 22:04 64°38' Kedves kombó finom színkontraszttal.
119 13      33864 Cep (5,8) Kettős csillag 21:55 56°38'  
120 Σ 2816 33326 Cep. (5,6+7,7) [12"] két kettős csillag 21:39 57°29' Gyönyörű hármas a Σ2819-cel (5,6+7,8) egy látómezőben! 
121 Σ 2840 33819 Cep. (5,5+6,6) [18"] Kettős csillag 21:52 55°48' Gyönyörű zöldesfehér-kékesfehér pár.
122 NGC 40     C 2 Cep. (10,7) 1'X0,7' Planetáris köd 0:13 72°32' Csillagszerű, nagy nagyítás kell a korong megpillantásához. UHC szűrő segít.
123 NGC 188 Cep (8,1) 14' X 14' Nyílthalmaz 0:48 85°16' Csak 5 fokra van az É-i pólustól s ezért elérhető az év minden szakában az eléggé nem feltűnő csillaghalmaz. Arról nevezetes, hogy az ismert legöregebb nyílthalmaz, kb. 14-16 milliárd éves, Sandage szerint. Amellett, hogy halvány csillagok százait tartalmazza, egyetlen olyan tagja sincs, mely fényesebb 10 mg vagy 11 mg-nál, s átmérője olyan sok, mint 15’ fényképeken. Ennélfogva láthatósága eléggé függ az égbolt állapotától, s a 9,3 mg katalógusérték az összfényességére keveset jelent. Ez év április 25-én negyedfázisú Holddal az égen az NGC 188 épphogy látható volt 65 mm binokulárban, kb. 1 fokra D-re a 2 Umi-től, 10 cm Clark-refraktorom csak mint tompa homályosságot mutatta. Másrészt néhány éjszakával korábban bársonyfekete vidéki égen az NGC 188 halvány fénypontok villogó raja volt ugyanebben a távcsőben.
Mivel a halmaz majdnem mindig egyforma magasságú, az amatőrök jó objektumnak fogják találni a megfigyelési viszonyok megállapítására. A „leghalványabb látható csillag” módszer az égbolt állapotára nem reális kiterjedt objektumokkal, az NGC 188 hasznosabb információt ad. (WSH)
124 NGC 6939 Cep (7,8) 8' X 8' Nyílthalmaz 20:31 60°41' Nagyon szép objektum, együtt az NGC 6946 gx.-al. Csak 0,7 fokra ÉNY-ra van az NGC 6946-tól ez a bájos kis nyílthalmaz. 80 vagy több halvány csillaga 10 mg fénylést eredményez, s csak egy 5’-es területet töltenek be. Az RDC francia megfigyelési kézikönyv közli, hogy egy 7,5 cm távcsővel 18x-al nem nagyon figyelemreméltó. 10 cm refraktorral 45x-el egy kerek, tejszerű folt, néhány nagyon halvány csillaggal. Az NGC 6946 egy szép lapjáról látszó galaxis, amit én 9,3 mg-ra teszek. 2/3 fokra DK-re van a halmaztól (WSH)
125 NGC 6946 Cep (8,8) 11,2' X 9,8' Galaxis 20:35 60°10' Éppen a Cyg határvonala alatt helyezkedik el. E szép lapjáról látszó spirálgalaxis könnyen látszik még kis távcsövekkel is. Kb. 9 mg fényes, és nagyjából 10’ átmérőjű. (WSH)
126 NGC 7023 C 4 Cep. (7,1) 13' Reflexiós köd 21:01 68°12' Az egyik legkönnyebben megpillantható reflexiós köd.
127 NGC 7129 Cep (11,5) 2,7' X 2,7' Halmaz és nebula 21:43 66°09' Herschel úgy írta le, mint „nagyon durva hármascsillag egy ködös atmoszférába foglalva, különös objektum, a ködfolt rendkívül halvány és fokozatosan eltűnik”. A csillag-háromszög kb. 2’ terjedelmű. Megnéztem az NGC 7129-et 10 cm Clark-refraktorommal egy olyan éjszakán, amikor oly tiszta volt az ég, hogy az M 33 közvetlenül látszott szabad szemmel. 120x-al a ködfolt s John Herschel 3 csillaga világosan látszott, de még 310x-el sem volt semmi nyoma a másik két csillagnak.(WSH)
128 NGC 7142 Cep (9,3) 4,3' X 4,3' Nyílthalmaz 21:45 65°48' John Herschel úgy írta le, mint „nagy, meglehetősen gazdag, laza halmaz, 12 mg és halványabb csillagokból, átmérője 10’, több csillag is van benne, mely 10 vagy 11 mg.” Számomra kis csillagok egyenletesen szétoszlott rétegeként látszott. A Cep ötszögén belül egy kihívó nyílthalmaz. Néhány halvány csillag látszik egy 10’ átmérőjű foltban. Felismerésük probléma lehet, mert a legfényesebb egyedi tagok (kivéve 2 feltűnő előtércsillagot) vizuálisan 12,4 mg. Ennélfogva az NGC 7142-t nem mutatja egy 5 cm KT, s általában én is a főtávcsővel kutattam utána, az Atlas Borealis segítségével. Egy szép éjszakán Conn-ban a 10 cm Clark 40x-el mutatta, mint egyenletes fénylést, melyben egy tucatnyi csillag villódzott. Mivel 100x többet felfedett, egy Barlow lencsét tettem be, megduplázni a nagyítást, s parányi csillagok seregét láttam. (WSH)
129 NGC 7243 Cep. (7,8) 8' Nyílthalmaz 22:15 49°53' Egy nagy szétfreccsent csoport. A halmaz háromszög alakúnak látszik 8L/45x-el, az RDC szerint. Én semmilyen határozott alakot nem találtam egy 30 T-vel nemrég, de megszámoltam legalább 80 csillagot 1/3 fok területen belül. E halmaz jól kiemelkedik a csillagos háttérből, amikor lecsökkentem a 10 cm refraktor nyílását 5 cm-re. Nézz meg egy széles kettőscsillagot a halmaz közepében, főleg ha 15 cm vagy nagyobb távcsöved van. (WSH)
130 NGC 7380 Cep (7,2) 12' X 12' Nyílthalmaz 22:47 58°10' Fényes halmaz a Cep DK-i sarkában. 50 csillaga kb. 10’ átmérőjű területen van szétszóródva. 6,4 mg vizuális összfényességgel bír. Könnyen látható binokulárral. Kis távcsövek megmutatnak egy feltűnő kettőscsillagot (7,6 és 8,6 mg) a DNY-i szélénél. (WSH)
131 NGC 7510 Cep (7,9) 4' X 4' Nyílthalmaz 23:11 60°36' "Nyílhegy halmaz"
132 NGC 7762 Cep (10) 11' X 11' Nyílthalmaz 23:50 68°04'  
133 IC 1396 Cep (3,5) 89' X 89' Halmaz és nebula 21:39 57°32'  
134 IC 1470 Cep (?) 15' X 1' Nebula 23:05 60°17 Ma mint diffuzködöt tekintik, bár egyidőben planetárisnak vélték. 12 cm binokulárt használva, sokat kutattam míg rátaláltam erre a halvány objektumra, amely kb. 1’ átmérőjű csak. De ha egyszer megtaláltuk, viszonylag könnyű. (WSH)
135 Tr 37 Cep (5,1) 50' X 50' Nyílthalmaz 21:39 57°32'  
136 *Gamma  110707 Cet.    okt.-dec. (4, 6)[3"]  Kettős csillag 2:42 3°15' A Gamma Ceti látványos, szoros kettős. 
137 Omikron Cet (3,04) Változócsillag 2:19 -02°56' Mira, a legismertebb változócsillag.
138 66      129752 Cet.     (5,5+7,5) [173"] Kettős csillag 2:13 -02°21'  
139 NGC 246 Cet (8,50) 4' X 3,5' Planetáris köd 0:47 -11°49' Könnyű (?) objektum a Cet-ben, e szép planetáris 4’ átmérőjű, 11 mg központi csillaggal. Legjobban 100x-al látszott 10 cm-es Clark-refraktorommal. Kb. 6 fokra É-ra a Béta Cet-től. Nagyon alacsony felületi fényessége. Az ACK szerint fényessége 8,5 mg, de ez az érték vitatható. Egy átlagos connecticuti égbolton éppen hogy csak meg tudtam pillantani 15 cm reflektorral, habár tudtam pontosan, hogy mi az, amit nézek. Néhány csillag van elszórva előtte, s az egyik ok, hogy nem venni észre. A központi sűrűsödés teljes hiánya még nehezebbé teszi ezt az objektumot. De egészen világosan látható a Van Vleck Observatory 51 cm refraktorával. (WSH)
140 M 77 Cet.    okt.-dec. (8,4) Galaxis 2:42 0°0' Viszonylag könnyű, irreguláris galaxis.Központi magjában egyenetlen parázslás, melyet nagyon halvány fényköd vesz körül.
141 *Alpha  151881 Cma.    jan.-febr. (-1, 9) Kettős csillag 6:45 -16°43' A Szíriusz az ég legfényesebb csillaga, kékesfehér ragyogással kápráztatja a szemet. Kitűnő nyugodtság mellett, nagy nagyítással és legalább 20 cm-s kitűnő távcsővel észrevehető fehér törpe kísérője. Magyarországon két kezemen meg tudom számolni azokat, akik már látták. Iszonyúan nehéz!!!
142 *Mu    152123 Cma (5+7) [2,5"] Kettős csillag 6.56 -14°03' Nehéz!
143 Nu 1        151694 Cma (5,7+7,4) [17,5"] Kettős csillag 6:36 -18°39' Könnyű és szép, sárgás és kékes összetevők.
144 145 (H3945)       173349 Cma.   (4,7+6,5) [26,6"] Kettős csillag 7:16 -23°19' A "Téli Albireo"! Csodálatos sötét narancs-kék kettős, szép színkontraszttal.
145 Collinder 132 Cma (3,6) 95' X 95' Nyílthalmaz 7:14 -31°10'  
146 Collinder 140 Cma (3,5) 42' X 42' Nyílthalmaz 7:24 -32°12'  
147 NGC 2345 Cma (7,7) 12' X 12' Nyílthalmaz 7:08 -13°12' Szegényes halmaz, de érdekes aszterizmust (hurokszerű csillaglánc) tartalmaz.
148 NGC 2360 Cma (7,2) 13' X 13' Nyílthalmaz 7:18 -15°38' Halvány csillagok sokasága.
149 NGC 2362 Cma (4,1) 8' X 8' Nyílthalmaz 7:19 -24°57' Körülveszi a Tau CMa szabadszemes csillagot. A Tau valójában négyes csillag, a főcsillaga 4,4 mg. Komponensei: 8,8 mg /85”, PA 74/, 10,5 mg  /8,2”,PA 90/, 11,2 mg /14,5”, PA 79/. Kb. 40 csillagot tartalmaz, szétszóródva egy kb. 6’ átmérőjű területen. E halmaz szép látvány még binokulárral is.  (WSH)
150 NGC 2367 Cma (7,9) 3,5' X 3,5' Nyílthalmaz 7:20 -21°53'  
151 NGC 2374 Cma (8) 19' X 19' Nyílthalmaz 7:24 -13°16' Szegényes halmaz.
152 M 41 Cma. (4,5) 38'X38' Nyílthalmaz 6:47 -20°44' 38' kiterjedésű. 13 mg-ig 150 tagja van, több narancs színű csillag (közepén vörös színű változó). Fényszenyezett helyről nem tűnik elő igazi szépsége. 
153 Zeta  97645,6 Cnc.     feb-márc.  (6+6+6)[6"]  Hármas csillag 8:12 17°38' Szép, sárgásfehér hármas. A harmadik sárga csillag bontásához 25 cm-es távcső és 320X-os nagyítás kell.
154 Iota 80415,6 Cnc.  (4+7)[31"]  Kettős csillag 8:46 28°44' Narancs színű főcsillag, kék kísérővel. Gyönyörű! A "Tavaszi Albireo".
155 X         98230 Cnc (5,14) Színes változó csillag 9:09 22°00' Szép mély narancssárga szinű csillag.
156 M 44 Cnc.    (4,5) 1°35'x1°35' Nyílthalmaz 8:40 19°58' A Presape vagy Jászol halmaz, 1,4 fok átmérőjű, csak kis nagyítással, nagy látómezővel érvényesül. Legjobb a binokulár.
157 M67  Cnc. (6) 30'x30' Nyílthalmaz 8:50 11°48' Halvány csillagok nagy tömege, 10 cm-es távcsővel felbontható, de 15 cm-es ajánlott. Sok narancsszínű csillag van benne.
158 24  100159 Com.      ápr.-máj.  (5+7)[20"]  Kettős csillag 12:35 18°21' A jól bontható kettős csillagai narancs és kékes-zöld színűek.
159 Mel 111 Com (1,8) 275' X 275' Nyílthalmaz 12:25 25°57' Az egyik legnagyobb nyílthalmaz a tavaszi égen. Hatalmas, 275'-es mérete miatt igazi binoklis látványosság. Érdemes összevetni az Ursa Maior mozgási halmazzal.
160 Abell 1656 Com (11) 157' X 157' Galaxishalmaz 13:00 27°56' A Coma I galaxishalmazban tobzódnak a galaxisok, mint az NGC 4839, 4874, 4884, 4921, 4895, 4911, stb.
161 M 53 Com. (7,7) 12'36"x12'36" Gömb-halmaz 13:13 18°8' 12'36" kiterjedésű. 1 fokra ÉK-re az alpha Comae-tól.
162 M64  Com  (9) 10'x5' Spirál galaxis 12:56 21°39' A Feketeszem galaxis nagy és fényes, legalább 15 cm-es távcső szükséges, hogy a névadó központi folt látható legyen.
163 M 85 Com. (9) 4'X2' Elliptikus glaxis 12:25 18°9' Kissé szabálytalan ovális, sima szerkezetű.Tőle 7'-re a halványabb NGC 4394 horgas spirális.
164 M 88 Com.  (9,6) 6'30"x3' Spirális galaxis 12:32 14°23' Az egyik legkönnyebb Coma beli galaxis. 6,5X3' kiterjedésű. Felületi fényessége:13.00 /arcmin.
165 M 91 Com. (9,5) 4'X4' Spirális galaxis 12:35 14°28' Lapjáról látszó horgas spirális. Kis nagyítással is szép, közepes nagyítással szabálytalan ovális, görbült nyúlvánnyal. 
166 M 99 Com. (9,9) 5'x4'42" Spirális galaxis 12:19 14°23' Majdnem lapjáról látszó spirális, lenyűgöző látvány lenne, de igen halvány! 5X4,6' kiterjedésű. Felületi fényessége: 13.20 /arcmin. Őle kb. 1 fokra: M 98 gx, kissé távolabb M 100 gx.
167 NGC 4565 Com. (9) 15'x1'54" Spirál galaxis 12:36 25°57' Gombostű galaxis: hosszú, az éléről látszó galaxis. Igen szép és jellegzetes képviselője ennek a típusnak. 15'X2' kiterjedésű.
168 NGC 4889 C 35 Com. (11,5) 2,8'X2' E4 Elliptikus glaxis 13:00 27°57' A Coma galaxishalmaz legfényesebb galaxisa, közelben van fényes kísérője az NGC 4874. Már 15 cm-es távcsőben megpillantható, de inkább javasolt a 20 cm-es nyílás. További közeli galaxisok: NGC 4894, 4898, 4883 stb.
169 Zeta  64834 CrB. jún. (5+6)[6"]  Kettős csillag 15:39 36°37'  6 szögmásodperces kettős, mely majdnem egyformán fényes kékes és zöldes csillagokat tartalmaz. A színek 15 cm-es távcsővel szembetűnők.
170 Eta    64673 CrB (5+5,3) [58"] Kettős csillag 15:23 30°15'  
171 Sigma    65165 CrB.  (5,6+6,6)[7"] Kettős csillag 16:15 33°52' Egy másik szép pár, fehér és narancs.
172 Delta  157323 Crv.     ápr.-máj. (3+8)[24"]  Kettős csillag 12:30 -16°32' Az Algorab széles (24 szögmásodperces) kettős, fehér és lila színben.
173 Alpha 63256,7 CVn.       ápr.-máj. (3+5)[20"]  Kettős csillag 12:56 38°17' A Cor Caroli egy 20 szögmásodperces kék-fehér kettős, mely egyike a kis távcsövekhez ajánlott kettőscsillagoknak. Egyben kiindulópont a CVn galaxisok kereséséhez.
174 Gamma    (Y) 44317 CVn.     ápr.-máj. (5-7)  Vörös fényű csillag 12:45 45°25' A Gamma Canum Venaticorum mély narancs színű, főként kis nyílású távcsőhöz ajánlható.
175 2         44097 CVn (5,9+8,7) [11.6"] Kettős csillag 12:16 40°37' Nagyon szép, piros és kék színű tagok. PA 260° 
176 M3  CVn. (6) 16'10"x16'12" Gömb-halmaz 13:42 28°21' A tavaszi ég első fényes gömbhalmaza; részben 15 cm-es távcsővel is feloldható, de teljesen 32 cm-essel.  
177 M51  CVn.  (8) 9'x7'30" Spirális galaxis 13:30 47°10' Az Örvény Galaxis spirális szerkezete 25 cm-es távcsővel, 80-szoros nagyításban jól látható. Közeli kísérője, az NGC5195, így kettős ködfoltként tűnik fel egy látómezőben.
178 M63 CVn. (8,6) 15'x9' Spirális galaxis 13:16 42°0' Napraforgó galaxis - szép spirális. Nehéz, elég halvány! Csak jó égen!
179 M94  CVn  (8) 14'x12' Spirális galaxis 12:51 41°5' A Krokodilszem Galaxis igen fényes, kerek, de részleteket nem mutató galaxis, azonban kis műszerek segítségével is könnyű észrevenni. Jó égen sejthetőek a spirálkarok.
180 M 106 CVn. (8) 22'x9' Spirális galaxis 12:19 47°16' 22'X9' kiterjedésű, nagy és fényes. Könnyű spirális galaxis már kis távcsövekhez is.
181 NGC 4244 C 26 CVn. (10,4) 18'30"x2'18" Spirális galaxis 12:17 37°47' Gombostű galaxis: szokatlanul hosszú, az éléről látszó gx. 
182 NGC 4449 CVn (9,6) 6,2' X 4,9' Galaxis 12:28 44°03' Fényes.
183 NGC 4490 CVn (9,8) 6,4' X 3,2' Galaxis 12:30 41°36' Nagy és fényes. Egy LM-ben az NGC 4485 gx.
184 NGC 4631 C 32 CVn. (9,2) 17'x3'30" Spirális galaxis 12:42 32°31' Púpos Bálna (Humpback Whale) galaxis. Nagy, és fényes éléről látszó spirális. A közepén illeszkedik hozzá az apró NGC 4627 elliptikus gx., ez adja furcsa formáját.
NGC 4656 CVn (10,5) 15,3' X 2,4' Galaxis 12:44 32°07' Halvány. NGC 4631 és NGC 4656 szoros pár spirálgalaxisok. A nagyobb és fényesebb NGC 4631, 9 mg, orsó alakú fénylés: 10’ hosszú és csak 3’ széles. A tőle kb. ½ fokra DK-re lévő 4656 kb. 10½ mg fényes. Bámulatos látvány: egy szabálytalan, keskeny csík, csaknem 20’ hosszú és csak 2’ széles. Nem könnyű, de egy jó éjszakán 10 cm refraktorom mutatja 100x-al. Kansas tiszta ege alatt fényesnek láttam 25 T-vel. (WSH)
185 Beta  87301 Cyg.      aug.-szep. (3+5)[35"]  Kettős csillag 19:30 27°57' Az Albireo egy gyönyörű, 35 szögmásodperces kettős csillag, narancs és kék színű társakkal. A színek jóval élénkebbek kisebb távcsővel. Bemutatókhoz melegen ajánlott!
186 Delta    48796 Cyg (2,9+6,6) [3"] Kettős csillag 19:45 45°08'  
187 Mu    89940 Cyg (4,5+6)  [2,1"] Kettős csillag 21:44 28°46'  
188 16    31898 Cyg (6+6) [70"] Kettős csillag 19:42 50°32' Tágas kettős.
189 17    68827 Cyg (5+9,2+9,3)[3", 792"] Hármas csillag 19:46 33°44'  
190 Psi    32114 Cyg (4,9+7,4) [3,2"] Kettős csillag 19:55 52°27'  
191 O1 (31)     49337 Cyg. (3,8+5) Kettős csillag 20:13 46°44' 3,8 fényrendű, gyönyörű narancssárga csillag, melyet egy viszonylag távoli, 5 magnitúdós kékes színű csillag (30 Cygni) kísér, szép csillagmezőben. Látcsővel vagy kis távcsővel való megfigyelésre ideális.
192 61      70919 Cyg.  (6+6)[28"] Kettős csillag 21:07 38°45' Jól ismert, hosszú periódusú változó s egyben kettős csillag narancsszín alkotórészekkel 28 szögmásodpercre egymástól. Bessel 1838-ban ezen végezte el az első távolságmeghatározást.
193 M 29 Cyg (6,6) 7' X 7' Nyílthalmaz 20:24 38°33' Kisméretű halmaz, de jól kirajzolódnak a tagjai. Leginkább egy nyúlra vagy szarvasra hasonlít.
194 M 39 Cyg. (6) 30' Nyílthalmaz 21:32 48°26' Egyenlő szárú háromszöget rajzol ki. Minden csúcsábanegy fényes csilag van, és kb. 25 db. 10,5 mg-nél fényesebb csillag körvonalazza. Sokkal szegényebb, de kellemes látvány a Cyg. másik M. nyílthalmaza az M 29.
195 NGC6826  C 15 Cyg.  (9) 27"x27" Planetáris köd 19:44 50°31' A Pislogó köd halványkék korong,  11 magnitúdós központi csillaggal. Pontosan a csillagra nézve a ködfolt eltűnik; mikor elfordított látással nézzük, ez azt eredményezi, hogy a csillag eltűnik a ködben. Gyorsan váltva az elfordított és direkt látást pislogó hatást kapunk. Mindez legalább 15 cm-es távcsővel, 150-szeres nagyításban látható. Planetáris ködnek látszó kis emissziós köd: NGC 7027, 15".
196 *NGC 6992- 95 6960          C 33-34 Cyg. (8) 60'X8'  70'X6' Szupernóva maradvány 20:45 20:56 30°43' Cirrus vagy Fátyol köd, mely egy 50 000 évvel ezelőtt felrobbant csillag maradványa. Kis nagyítás, jó ég, UHC szűrő segít. Egyik íve az 52 Cyg-on keresztül fut, a másik (fényesebb) ív tőle 2 fokra.
197 NGC 6819 Cyg (7,3) 5' X 5' Nyílthalmaz 19:41 40°12' Egy csoportosulás, melyet könnyedén megtaláltam annak idején középiskolás koromban. Amatőr távcsövek felbontják ezt a bájos, 6’-es halmazt sok 12 mg s halványabb csillagokra. (WSH)
198 NGC 6910 Cyg (7,4) 8' X 8' Nyílthalmaz 20:23 40°48'  
199 NGC 7000 Cyg (4) 120' X 30' Diffúz köd 21:02 44°13' A híres Észak-amerika-köd, sajnos csak megfelelő szűrővel látszik, akár szabad szemmel is.
200 NGC 7026 Cyg (12) 0,4' X 0,2' Planetáris 21:06 47°52'  
201 NGC 7027 Cyg (9,6) 0,3 X 0,2' Planetáris 21:07 42°15'  
202 NGC 7082 Cyg (7,20) 25' X 25' Nyílthalmaz 21:29 47°06' Kicsi, de fényes halmiaz, mely belehalványul a Tejút porába. (WSH)
203 PK64+5.1 Cyg (9,6) 0,1' X 0,1' Planetáris 19:35 30°32'  
204 Beta Del  (3,63) Kettős csillag 20:37 14°37'  
205 Gamma  106475,6 Del        aug.-szep. (4+5)[10"]  Kettős csillag 20:46 16°8' 10 szögmásodperces kettős csillag, melyben finoman jelenik meg sárga és halványzöld, de mindkettő inkább fehér színekben ragyog.  Népszerű neve: az "űrautó reflektora".
206 NGC 6891 Del (10,5) 0,3' X 0,1' Planetáris 20:15 12°43'  
207 NGC 6905 Del (12) 0,7' X 0,6' Planetáris 20:22 20°07' A Del ÉNY-i sarkában van egy csábító planetáris, az NGC 6905. Mivel átmérője csak 0,7, kis nagyításokkal nehéz megkülönböztetni a csillagoktól. Összfényessége kb. 10 ½ mg s felületi fényessége kb ¼-e a Lyra gyűrűsödésének. A 6905-nek kb. 14 mg központi csillaga van, melynek meglátásához 30 cm vagy nagyobb távcső kell. Általában a planetárisok központi csillagai nehezek, még amikor belül is van a távcső határ magnitudóján, mert a ködösség lerontja a kontrasztot a csillag és az ég között. A megoldás az, hogy olyan nagy nagyítást használsz, amekkorát csak elbírsz. (WSH)
208 NGC 6934 Del (8,9) 2' X 2' Gömbhalmaz 20:34 07°25' Egy elég halvány gömbhalmaz az NGC 6934. A 10 cm refraktorban nem volt több 4’ átmérőjűnél, mégis látszott e 9 mg objektum nagy binokulárban, s szép objektum volt 12 cm MAT-al. (WSH)
209 NGC 7006 Del (10,6) 2,8' X 2,8' Gömbhalmaz 21:01 16°12' Ha a gömbhalmazok érdekelnek, van itt egy kihívás: NGC 7006. Vizuális összfényessége kb 10 ½ mg, de szögátmérője csak 1’, így gondos kutatást igényel. Több, mint 50x-et kell használni, s 10 cm refraktorommal 100x látszott a legjobbnak. Nemrég megkíséreltem észlelni állványra szerelt 16x40 B-vel, s bár pontosan tudtam hol kell nézni, nem tudtam megkülönböztetni e gömbhalmazt. (WSH)
210 Nu 30450 Dra.       aug.-szep. (5+5)[62"]  Kettős csillag 17:32 55°9' Egy tökéletes, tágas kettős, mely egyforma fényes, fehér színű csillagokból áll.
211 Mű   30239 Dra. (5,7+5,7) [2"] Kettős csillag      
212 Eps 9540 Dra. (3,8+7,4) [3,1"] Kettős csillag      
213 16-17  30012 Dra  (6+6+7)   [3,4", 1.5']  Hármas csillag 16:36 52°53' A 16 és 17 Draconis egy 1,5 perces távolságra lévő hármas, a fényesebb alkotók közel egyformák, a főcsillagnak van egy közeli kísérője.
214 Psi   8890 Dra (5+6) [30"] Kettős csillag 17:41 72°08' Narancs és zöld.
215 39        30949 Dra (4,98) [90"] Kettős csillag 18:24 58°48'  
216 40-41 8994 Dra (5,7+6) [19"] Kettős csillag 17:59 80°00' Fehér és kék+H439 tagok.
217 Kemble 2 Dra.        (5,6) 20' Aszterizmus 18:35 72°14' A Kassziopeia kicsinyített mása. 7-9 mg-s csillagok alkotják, 1,1 fokra keletre-délkeletre található a khi Draconistól (SAO: 9087). Legfényesebb csillaga narancsszínű.
218 M 102? Dra (9,90) 6,5' X 3,1' Galaxis 15:06 55°44' Elliptikus galaxis. Több katalógus helytelenül az M 102-nek azonosítja. 1781-ben, amikor Messier kiadta híres katalógusának utolsó részét, belevette az M 102 „ködfoltot”, melyet barátja, P. Méchain fedezett fel, de nem ellenőrizte magát az objektumot. 1844-ben megjelent könyvében Admiral Smyth feltételezte, hogy Messier egy csillag azonosításánál követett el hibát, s javasolta, hogy az NGC 5866 galaxist tekintsék az M 102-nek. Aligha kétséges, hogy az M 102 valójában az M 101 megismétlése, rossz pozícióval.
Az NGC 5866 szerepelhetne Messier katalógusában. Kb. 10,5 mg-jával fényesebb, mint több más bejegyzés, s könnyen megtalálható egy 7,5 cm távcsővel. Kiváló éjszakákon láttam a Clark-refraktorom 5 cm keresőjében, mint elég keskeny, 3’ hosszú ködöt. (WSH)
219 NGC 4236 Dra (9,6) 22,6' X 6,9' Galaxis 12:17 69°25'  
220 NGC 5907 Dra (10,3) 11,8' X 1,3' Galaxis 15:16 56°18' Olyannak látszik, mint egy tejüveg-darabka kb. 1’ szélesen, s 10 cm Clark-refraktorom kb. 8’ hosszúnak mutatja. 25 cm távcső e 11 mg galaxist kb. 11’ hosszúnak fogja mutatni. (WSH)
221 NGC 6509 Dra (12,5) 1,6' X 1,2' Galaxis 17:59 06°16'  
222 NGC 6543 C6 Dra (8,3) 22" X 16" Planetáris köd 17:58 66°37' A Macskaszem-ködnek, mely fényes, élénk- kékeszöld gyűrű, egy 11 magnitúdós központi csillaga van, mely éppen látható egy 7,5 cm-es távcsővel, jobb 20 cm-es távcsővel, vagy nagyobbal.
223 NGC 7235 Dra (7,7) 4' X 4' Nyílthalmaz 22:12 57°59' Szép kis "sárkányalakzat".
224 UGC 10822 Dra (9,9) 33,5' X 18,9' Galaxis 17:20 57°54' Másik neve Draco Dwarf, elliptikus galaxis, tűlünk kb. 250000 fényévnyire van.
225 32      130805 Eri.         nov.-jan. (5+6)[7"]  Kettős csillag 3:54 2°56' A 32 Eridani alkotói sárgák és kékes-zöldek, kb. 7 szögmásodperces eltéréssel. A színkontraszt a közepestől nagyobb távcsövek használatával igazán élénk.
226 55   131442 Eri (6,7+6,8)[9,2"] Kettős csillag 4:43 -08°46'  
227 NGC1535  Eri.  (9) 20"x17" Planetáris köd 4:14 -12°43' Az NGC 1535 egy kicsi, halvány kékeszöld korong halvány központi csillaggal. 15 cm-es távcsővel, 100-szoros nagyításban a csillag még nem, egy 32,5 cm-essel már az is látható.
228 Alpha     60198 Gem.     jan.-febr. (2+3+10) [1', 2"] Hármas csillag 7:34 31°52' Castor - A két igen fényes, kék-fehér csillag egy közeli kettős, melyek kb. 3"-re  vannak egymástól. A kb 1'-re lévő halvány harmadik csillag narancssárga. 
229 Delta     79294 Gem.  (4+8)[7"]  Kettős csillag 7:20 21°58' A Delta Geminorum egy 7 szögmásodperces kettős, sárga és vöröses-bíbor alkotókkal, igen egyenlőtlen.
230 38 Gem (4,65+) Kettős csillag 6:55 13°10' Fényes fehér, és halványabb zöldessárga alkotó.
231 M35  Gem  (5) 28'x28' Nyílthalmaz 6:09 24°20' Nagy, egyenletes, fényes csillaghalmaz, mely legalább 30 perc látómezőt igényel. Nagyobb látómezőben délnyugatra tőle megpillantható a jóval távolabbi, sokkal kisebb, halványabb és kompaktabb NGC 2158 (4').
232 NGC2392  C 39  Gem  (8) 47.0"x47.0" Planetáris köd 7:29 20°54' Az "Eszkimó"-köd élénk, kék planetáris köd fényes központi csillaggal. Könnyű 15 cm-es távcsővel, 100-szoros nagyításban. Hihetetlenul jól bírja a nagyítást, 400x körül (ha a légkör is besegít) észrevehető az eszkimó arc.
233 Alpha     102680 Her.     jún.-aug.  (3+5)[4.5"]  Kettős csillag 17:14 14°22' A Rasalgethi egy élénk narancs és kékeszöld színű csillagpárból áll, melyek egymástól 4,5 sz.másodpercre vannak.
234 Delta      84951 Her.      (3+9)[9"]  Kettős csillag 17:15 24°49' A Delta Herculis fehér és bíbor színű, 9 szögmásodperces optikai kettős.
235 Kappa    101951 Her (5,3+6,5)[28,4"] Kettős csillag 16:08 17°01'  
236 Rho      66001  Her.  (5+5)[4"]  Kettős csillag 17:23 37°8' A Rho Herculis egy 4 szögmásodperces kettős, még kis távcsővel is szép.
237 95     85648 Her.  (5+5)[6"]  Kettős csillag 18:01 21°35' A 95 Herculis egy 6 szögmásodperces kettős élénk színű csillagokkal, halványpiros és -zöld színekben (mások szerint arany és ezüst). Igen szép, elég szoros kettős! Smyth: Az egyik legszebb színkontraszt.
238 100    85753 Her (5,7+6) [14,2"] Kettős csillag 18:08 26°06'  
239 M13  Her.  (6) 16'36"x16'36" Gömb-halmaz 16:41 36°26' A "Nagy Herkules gömbhalmaz" (Herkules kokárdája) a legszebb északi gömbhalmaz; 15 cm-es távcsővel jól felbontható csillagokra. Kb. 1 fokra ÉK-re: NGC 6207 Gx.
240 M92  Her.  (6) 11'12"x11'12" Gömb-halmaz 17:17 43°7' Az M92 a Herkules másik gömbhalmaza, fényes középponttal. Gyakran elhanyagoljuk az M13 miatt. És ne feledkezzunk el a harmadik Herkules-Gömbhalmazról az NGC 6229-ról se, melynek kettős magja van (a közepen levő sötétebb terület teszi ezt a hatást).
241 NGC6210  Her  (10) 20"x13" Planetáris köd 16:44 23°47' Kicsi, de élénk planetáris köd, jellegzetes kék korongként jelenik meg kisebb távcsövekben.
242 NGC 6229 Her (9,4) 3,8' X 3,8' Gömb-halmaz 16:47 47°31' Smyth és őt követően Webb úgy írta le mint planetárist. Elég halvány kis műszerekkel. A Her gh-i közül a legészakibb és a leghalványabb. Kissé K-re fekszik a 42 és 52 Her összekötő vonalának középpontjától. Két 8 mg csillag 6’ távolságra NY-ra és DNY-ra nagyjából egyenlő oldalú háromszöget alkot vele. E gömbhalmaz piciny, csak néhány szögperc átmérőjű. Kis távcsövek nem mutatják egyedi csillagait, de azért csoda, hogy W. Herschel 200 évvel ezelőtt mint planetárisködöt katalogizálta  (WSH)
243 54   182855 Hya (5,1+7,1) [7,6"] Kettős csillag 14:46 -25°28'  
244 Epsilon  117112 Hya (3,8+4,7+6,8)    [2,7", 2,8"] Hármas csillag 8:47 06°23'  
245 M 48 Hya.       febr.-jún.  (6) 30'X30' Nyílthalmaz 8:14 -5°38' Közel kör alakú, pompás objektum. Laza halamaz, elágazó csillagláncokkal, a fényesebb csillagok a középpont felé sűrüsödnek.  (Elég mélyen van még ebben a csillagképben egy M göbhalmaz is: M 68: 5', és még egy M objektum: az M83 spirális gx.)
246 M 68 Hya (8,2) 9,8' X 9,8' Gömbhalmaz 12:39 -26°47' Nagyon mélyen délen!
247 M 83 Hya (7,5) 13,1' X 12,2' Galaxis 13:37 -29°54' Szintén nagyon lent!!
248 Abell 1060 Hya  (12,70) 229' X 229' Galaxishalmaz 10:37 -27°34' A Hydra I galaxishalmaz rengeteg galaxist foglal magába, ezek közé tartozik az NGC 3309, 3285, 3311, 3312, 3308, stb.
249 NGC3242  Hya.       febr.-jún.  (9) 40"x35" Planetáris köd 10:24 -18°39' A "Jupiter Szelleme" egyike lenne a legélénkebb, és legkönnyebben észlelhető planetáris ködöknek. Kék korongként látható egy 7,5 cm-es távcsővel, 90-szeres nagyításban. Bár nagyon délre van, de így is fényes.
250 8        72509 Lacerta szept.-okt. (6+6, 6+10, 6+9, 6+7)  [22", 49", 82", 336"] Ötös csillag 22:35 39°38' Gyönyörű ötös. Mind kékesfehér.
251 NGC 7243  C 16 Lacerta szept.-okt. (6,4) 21' Nyílthalmaz 22:15 49°53' A Lacerta kevéssé ismert halamzainak (továbbiak: NGC 7243 és 7209) legszebbje. Kb. 50 db. 13 mg.-nél fényesebb tagja egyenlőtlen eloszlású, majdnem "kettőshalmaz". Közepén szép 9 mg-s kettős ül, melynek tagjai 5"-re vannak egymástól. 
252 Alpha  98967 Leo (1,4+7,7)[177"] Kettős csillag 10:08 11°55' Regulus.
253 Gamma    81298,9 Leo   márc.-ápr. (3+4)[4.5"]  Kettős csillag 10:20 19°49' Az Algieba egy gyönyörű sárga kettős, 4,5 sz.másodpercre. Alkotói könnyen szétválaszthatóak 7,5 cm-es távcsővel.
254 54              81583 Leo. (4,5+6,3)[6"] Kettős csillag 10:56 24°45' Szép zöldesfehér-kékesfehér pár.
255 M 65,66 Leo    (9,3) (8,9) 9'30"x2'18"; 9'x4'12" Sb. Galaxisok 11:19 11:20 13°4' 12°58' A két fényaes Sb típusú spirális galaxison (melyek tényleg egy látómezőbe férnek) jól tanulmányozhatók az azonos osztályba tratozó gx.-ok azonosságai és különbségei. A harmadik gx. Az egy kicsit távolabbi NGC 3628, hosszú, oldalról látszó. 65: 9,5'X2,3' 66: 9'X4'
256 M 95,96,105 Leo (9,7) (9,3) (9,3) 8'30"x5'; 7'30"x5'; 3'48"x3'48"  Galaxisok 10:44 10:46 10:48 11°40' 11°47' 12°33' A három galaxis és mellette a halványabbak majdnem beleférnek egy nagy LM-be. Az M 105 elliptikus gx. mellett a halvány NGC 3384 és a még kisebb és legnehezebb 3389 spirális gx-ok épp láthatók. A legfényesebb az M 96.                                                               95: 8'X5' 96: 7'X5', 105: 4X4' 
257 NGC 2903 Leo (8,9) 13'X7' Galaxis 9:32 21°30' Hasonló a fentiekhez, talán még fényesebb és nagyobb. Az egyik legjobb azon galaxisok közül, amiket Messier kihagyott. Spirális gx. "Kettős magja": egy másik gx.: NGC 2905
258 NGC 3628 Leo (9,5) 13,1' X 3,1' Galaxis 11:20 13°32' Nagy, homogén, viszonylag halványabb.
259 UGC 5470 Leo (10,2) 10,7' X 8,3' Galaxis 10:08 12°15' A Leo I névre is hallgató elliptikus galaxis a regulus közelében található, tőlünk kb. 1 millió fényévre.
260 R LEP 150058 Lep (5,5-11,7) Széncsillag     Mélyvörös színű csillag. Hind's Crimson Star. Mira tipusú változócsillag.
261 M79 Lep. jan. (8,4) 8'42"x8'42" Gömb-halmaz 5:24 -24°31' A téli égbolt egyetlen gömbhalmaza. Elég kicsiny és halvány a nyári ég nagy halamazaihoz képest (9'X9').
262 NGC 2017 Lep.   Nyílthalmaz 5:39 -17°50' Szétszórt csoport, benne van a h3780 kettőscsillag.
263 IC 418 Lep. (10,7) 14"x11" Planetáris köd 5:27 -12°41' 14"X11", közepén 11 mg-s csillag.
264 Alpha  158836 Lib. máj. (2,8+5,2) [231"] Kettős csillag 14:51 -16°04'  
Beta  140430 Lib. máj. (2,6) Színes csillag 15:14 -9°23' Zubeneschhamali. Az égbolt talán leginkább zöld csillaga (az Uranushoz hasonló árnyalat).
265 *Mu  158821 Lib. máj. (5,8+6,7)[1,8"] Kettős csillag 14:49 -14°10'  
266 12        25939 Lyn.        jan.-már.  (5+6+8)   [1,8",8.5"] Hármas csillag 6:46 59°26' A 12 Lyncis szép hármas rendszer, 15 cm-es távcső ajánlott.
267 NGC 2419 Lyn.        jan.-már.  (10,4) 6,2' X 6,2' Gömbhalmaz 7:38 38°51'  
268 *Alpha    67174 Lyr.         júl.-aug.  (0+10)[1"]  Kettős csillag 18:37 38°46' A Vega egy káprázatos kék-fehér gyémánt, tőle kb. 1"-re D felé egy halvány kísérővel, melyet 15 cm-esnél kisebb távcsővel igen nehéz észrevenni.
269 Beta  67451 Lyr (3,4+8,6) [45,7"] Kettős csillag 18:50 33°22' Sheliak.
270 Epsilon    67309, 15 Lyr.  (5+5, 5+6)         [2,3", 2,6"] Négyes csillag 18:44 39°40' Az Epsilon Lyrae, a híres dupla kettős csillag a legszebb többes csillag e listán. Mindkét közeli kettős, 2,3 és 2,6 sz.másodpercre egymástól, 7,5 cm-es távcsővel már bontható. A két kettős iránya egymásra éppen merőleges.
271 Zeta  67321 Lyr (4,3+5,9)[43,7"] Kettős csillag 18:45 37°36'  
272 Eta  68010 Lyr (4,4+9,1)[28,1"] Kettős csillag 19:14 39°09'  
273 SAO67087 Lyr.   Széncsillag     Gyönyörű mélyvörös izzás.
274 M 56 Lyr.   (8), 5'X5' Gömb-halmaz 19:16 30°11' Lenyűgöző objektum, nagyjából kör alakú vöröses fényfolt, melynek nincs fényes magja. Gyönyörű tejútmezőben úszik.
275 M57  Lyr  (9) 1'26"x1'2" Planetáris köd 18:53 33°1' Az M57, a híres Gyűrűs-köd a legszebb planetáris ködnek számít. Gyűrű formája 7,5 cm-es távcsővel, 100-szoros nagyításban jól látható. Halvány központi csillagának  észrevételéhez nagy nyílású távcső szükséges (Felfedezője és első lefényképezője a magyar Gothard Jenő volt).
276 NGC 6791 Lyr (9,5) 16' X 16' Nyílthalmaz 19:20 37°51' E ritka halmaz ¼ fok átmérőjű és nehéz kivenni a gazdag Tejút-háttérből. Amikor először vadásztam rá néhány hónappal ezelőtt, arra jutottam, hogy nem is létezik, de egy másik éjszakán és kisebb nagyítással végül rátaláltam e kb. két tucatnyi csillag gyenge csoportosulására. Különböző arcot mutat különböző távcsövekkel 10 cm Clark-refraktorommal a legtöbb éjszakán csak egy gyenge folt. Azonban még 1934-ben a Milwaukee A.S. 33 cm reflektora egyenletesen eloszlott csillagok százainak szőnyegét mutatta. (WSH)
277 Beta     133316,7 Mon.       jan-febr.  (5+5+6) [10"]  Hármas csillag 6:29 -7°2' A Beta Monocerotis a legszebb hármas csillag ezen a listán. Az alkotók mind sárgásfehérek, 10"-re fénylenek egy egyenlőszárú háromszög csúcsain. Könnyen észlelhető 15 cm-es távcsővel.
Epsilon   113810 Mon (4,5+6,5)[13,4"] Kettős csillag 6:24 04°35'  
278 M50 Mon.        (6) 16'x16' Nyílthalmaz 7:03 -8°20' Látcsővel nézve fél teliholdkoronggal egyező nagyságúnak látszó nyílthalmaz. Már kisebb távcsővel is felbontható 8 fényrendű és még halványabb csillagaira. Központjától mintegy 7'-nyire rendkívül vörös csillag található. (A halmaz többi csillaga inkább kékes, v. fehéres színű.) Távolsága kb. 3000 fényév. 16X16'
279 NGC 2261 C 46 Mon. (10) 2'X1' Emissziós köd 6:38 8°43' Hubble változó köde. Fényes, üstökösszerű megjelenése sokakat megtévesztett. 15 cm-es távcsőben könnyen észrevehető, hiszen magas felületi fényességű (városi égen is látható). Déli csücskében a köd mögött rejtőzködik az R Mon. változócsillag.
280 NGC 2264 Mon. (3,9) 20'x20' Nyílthalmaz 6:40 9°53' "Karácsonyfa halmaz" és Kúp-köd. A nyílthalmaz kisebb távcsővel nézve háromszög alakúnak látszik. Hosszú expozíciós idővel készült felv.-en már kivehető az egész régiót körülvevő halvány ködszerű alakzat a sötét sávként mutatkozó ún. Kúp-köddel. Kb.2500 fényév távolságra vannak tőlünk. 20X20'
281 NGC 2237 NGC 2244 C 49, 50 Mon. (5) 1°20'x1°; 24'x24' Nyílthalmaz plusz reflexiós köd 6:30  6:32  5°2' 4°51' A kb. 1,3X1 fokos Rosetta-ködbe beágyazódott fele akkora nyílthalmaz. A Rosetta ködhoz nagyon jó ég kell, de a nyílthalmaz magában is megéri, akár binokulárral is.
282 NGC 2506 Mon (7,6) 7' X 7' Nyílthalmaz 8:00 -10°47' 10' átmérő, 50 csillag, 1.4 kpsc távolság. Kicsi, tömör, fényes halmaz; említi Smyth, Webb, s ragyogó a Ross-atlasz 37. oldalán. (WSH)
283 70       123107 Oph       jún.-júl. (4+6)[3"]  Kettős csillag 18:05 2°30' A 70 Ophiuchi kettős tagjai 3 sz.másodpercre vannak egymástól. A színek - sárga és vörös - 150-szeres nagyításban élénkek bármilyen méretű távcsővel. 
284 36     185199 Oph (5,1+5,1)[4,8"] Kettős csillag 17:15 -26°36'  
285 Rho   184382 Oph (5,3+6)[3,1"] Kettős csillag 16:26 -23°27'  
286 Omikron  185238 Oph (5,4+6,9)[10,3"] Kettős csillag 17:18 -24°17'  
287 M9 Oph (7,9) 5,5' X 5,5' Gömb-halmaz 17:19 -18°31' 5.5' átmérő, 8.9 mg, kb 21 kpsc távolság. 1844-ben írta Admiral Smyth: „E szép objektum parányi csillagok sokaságából tevődik össze, lángolássá halmozódva a középben, csodálatosan összetömörülve, számos kívülfekvő is látszva pillanatokra". Könnyen azonosítható, mint halvány fényfolt. A közepe fényes, s szélén mutat kívülálló csillagokat.
(WSH)
288 M10  Oph  (7) 15'6"x15'6" Gömb-halmaz 16:57 -4°6' Az Ophiochus legszebb gömbhalmaza. Szemcsésen látható 10 cm-es, felbontható 25 cm-es távcsővel.
289 M12  Oph  (7) 14'30"x14'30" Gömb-halmaz 16:47 -1°57' Az M12 és M10 hasonló gömbhalmazok csupán néhány fokra vannak egymástól. Ezek a legjobbak a sok itteni "gömbdög" között. (M9: 3', M14: 3', M 19: 5', M 62: 6', M 107: 3'.) 
290 M14 Oph (7,6) 6,7' X 6,7' Gömb-halmaz 17:37 -03°15' A harmadik s legkiemelkedőbb tagja a triónak (M 10,12,14); nagyobb hírnevet érdemelne az amatőrök között. Mint fényes korong látszik, mely csak 1/3-a az előző gömbhalmaznak, Tejút-csillagok ragyogó háttere előtt. Bár Admiral Smyth úgy vélte, hogy nagyobb nagyítások 15 cm refraktorával e halmazt kevésbé határozottá tették, újabb tapasztalatom 10 cm Clark-refraktorral nem erősítette meg ezt. Természetesen amikor ködös az idő, nagy nagyítások csaknem haszontalanok a legtöbb objektumnál. . 8 mg-val és 3’ átmérővel egyike a kevés feltűnően ovális gömbhalmaznak. John Herschel úgy írta le, mint „ a legszebb csillagpor”. Általában 25 T szükséges felbontásához, az én 12 cm MAT-om 20x-al alig mutat többet, mint egy lágyan fénylő folt. (WSH)
291 M19 Oph (7,2) 5,3' X 5,3' Gömb-halmaz 17:03 -26°16' Jól megfelel Smyth megállapításának =  „A köd és egész környéke a nagyszerűség és gazdagság koncepcióját nyújtja… s az égboltsz épséges fokozatosságát és változatosságát." (WSH)
292 M62 Oph (6,6) 14,1' X 14,1' Gömb-halmaz 17:01 -30°07' Egyike az elhanyagolt Messier-objektumoknak. A Tejút egy gazdag részében fekszik, kis gonddal megtalálható. Messier fedezte fel 1779-ben, s úgy írta le, mint „egy nagyon csinos köd, hasonlítva egy kis üstökösre, a közepe fényes, s halvány fény veszi körül”. Főleg tiszta estéken érdemes szemlélni. (WSH)
293 M107 Oph (8,1) 3,3' X 3,3' Gömb-halmaz 16:32 -13°03'  
294 IC 4665 Oph. (4,2)  41' Nyílthalmaz 17:46 5°43' "Nyári méhkas". Kb. 80 tagú, gyönyörű objektum, kis nagyítást, nagy látómezőt igényel.
295 *NGC6572  Oph  (10) 15"x12" Planetáris köd 18:12 6°51' Az Emerald egy kis, fényes, kék planetáris köd, mely 10 cm-es távcsővel csilllagnak látszik. A színe intenzívebb nagyobb nyílású távcsővel. Szép ékkő!
296 NGC 6633 Oph (4,6) 27' X 27' Nyílthalmaz 18:27 06°31'  
297 Beta      131907 Ori        dec.-jan. (0+7)[10"]  Kettős csillag 5:14 -8°11' A Rigel egy kékesfehér csillag, fehér, jóval halványabb, 10 sz.másodpercre levő kísérővel. Éppen bontható 7,5 cm-es távcsővel.
298 Lambda  112921 Ori  (4+6)[5.5"]  Kettős csillag 5:35 9°56' A Lambda Orionis egy 5.5 szögmásodperces kettős fehér csillagokkal.
299 Iota       132323,36 Ori  (3+7)[12"]  Kettős csillag 5:35 -5°54' Az Iota Orionis egy 12 szögmásodperces kettős, a Rigel halványabb változata, egy kis halvány ködösséggel spékelve. Ugyanabban a mezőben egy másik kettős is feltűnik, a Struve 747. Ráadásul kis nagyítással (nagy látómezőben) együtt élvezhető a Trapezium és a kettős, meg a gyönyörű csillagkörnyezet.
300 Zeta   132444 Ori (1,9+4+9,9)       [2,4", 57,6"]  Hármas csillag 5:41 -01°56' Alnitak.
301 Theta  132314,20 Ori  (-)  Többes csillag 5:35 -5°24' A Trapezium egy gyönyörű többes rendszer az Orion-ködben, kis távcsővel is látható. Mind a hat alkotó 20 cm-es távcsővel látható. (Főleg az E és F jelzeshez kell nagyobb távcső!)
302 Sigma     132406,11 Ori  (4+6+7+10)  Többes csillag 5:38 -2°35' A Sigma Orionis egy többes csillag, három alkotója könnyen észrevehető egy 7,5 cm-es, négy alkotója pedig egy 15 cm-es távcsővel. A fényes csillagnak van egy nagyon nehéz, közeli (0,3 sz.másodperces) kísérője.
303 M42  Ori  (?) 1°6'x1° Diffúz köd 5:35 -5°28' A Nagy Orion-köd a legszebb diffúz köd  a listán - csodálatos látvány! Még egy 7,5 cm-es távcsővel is észlelhetők a sötétebb területek és a hosszú szálak ebben az élénk, zöld ködben.  (Mellette M43.)
304 M78 Ori (8) 8'x6' Diffúz köd 5:46 0°3' A "Törpe kucsmája". 8X6' Fényes, kicsi emissziós köd, alakja üstökösre emlékeztet, két 10 mg-s csillag van benne, mintha két magja lenne.
305 NGC 2169 Ori (5,9) 7' X 7' Nyílthalmaz 6:08 13°57' A "37-es halmaz". Különleges látvány. Egy szép kettős is van benne.
306 Collinder 70 Ori (0,4) 150' X 150' Nyílthalmaz 5:36 -00°59' "Orion öve-halmaz".
307 Epsilon 127029 Peg.  szep.-okt. (2,4+8,5)  [143"] Kettős csillag 21:44 09°52' Enif. John Herschel "Pendulum csillaga".
308 M15  Peg.  szep.-okt. (6) 12'18"x12'18" Gömb-halmaz 21:30 12°10' A Nagy Pegazus-gömbhalmaz fényes, de és nagyon kompakt. Még 30 cm-es távcsővel, és nagy nagyítással sem teljesen felbontható. 12' kiterjedésű.
309 NGC 7320 Peg.  szep.-okt. (12,6) 2,3' X 1,4' Galaxis 22:36 33°59' A Stephan-kvintett legfényeseb galaxisa. Egy "kupacban" van az NGC 7317, 7318 és 7319-cel.
310 NGC7331  C 30 Peg.  szep.-okt. (9,5) 11,4'X4' Galaxis 22:37 34°26' A Pegazus sok halvány galaxisa közül a legfényesebb. Mellette több halvány társ: NGC 7336, 7335, 7337
311 NGC 7332 Peg.  szep.-okt. (11,1) 3,8' x 1,1' Galaxis 22:37 23°50'  
312 NGC 7448 Peg.  szep.-okt. (11,7) 2,6' X 1,2' Galaxis 23:00 16°01'  
313 NGC7479  C 44 Peg.  szep.-okt. (10,9) 4,0' X 3,1' Galaxis 23:05 12°20' Az É-i égbolt talán legjobb küllős spirálisa. Az elnyúlt középső sáv 20 cm-es távcsőben jól látható, a karok nagyobb műszert igényelnek.
314 NGC 7772 Peg.  szep.-okt. (?) 2' X 2' Nyílthalmaz 23:52 16°17' NGC 7772. A Norton-atlasz a Peg nagy négyszögének belsejében mutatja, de hiányzik az AC-ből. Az úgy írja le, mint „halmaz, szétszórt, 10 mg csillagokból”. Én semmilyen jellegzetes csillagkoncentrációt sem láttam a számára megadott helyen (23h 49.0+15° 59’). Az eredeti felfedezést valószínűleg John Herschel tette. (WSH)
315 NGC 7741 Peg.  szep.-okt. (11,3) 4,5' X 2,9' Galaxis 23:44 26°06'  
316 NGC 7814 Peg.  szep.-okt. (10,6) 4,7' X 2,4' Galaxis 0:03 16°11'  
317 Béta       38592 Per.         nov.-dec. (2) Változó csillag 3:08 40°58' Algol. A fedési változók tipikus képviselője. 2,86 naponként  2,1 mg-ról 3,4 mg-ra halványul, s ez 9,8 óra hosszat tart.
318 Epsilon 56840 Per. (2,9+8)[9"] Kettős csillag 3:58 40°1' Már akár 6 cm nyílású távcsővel is szétválasztható kettős. Főcsillagának fényessége 2,9 , 9" távolságra lévő kísérőjéé 8 magnitúdó.
319 Zeta   56799 Per (2,8+9,2)[12,2"] Kettős csillag 3:54 31°54' PA.: 208 fok
320 Eta      23655 Per. (3,9+8,6) [29"] Kettős csillag 2:50 55°54' Miram. Tágas kettős. Piros és fehér tagok.
321 NGC869 Per  (4) 30'x30' Nyílthalmaz 2:19 57°10'  
322 NGC884   C 14 Per  (5) 30'x30' Nyílthalmaz 2:22 57°8' Az NGC869 és 884 a Perseus kettős halmazai. A legszebb nyílthalmaznak tartják kis távcsövek számára. Lehetőleg kis nagyítás segít, hiszen kell a nagy látómező. A színek nagyobb távcsövekkel különböztethetők meg.
323 M 34 Per. (6) 35'x35' Nyílthalmaz 2:42 42°48' 15'X30' Mintegy 80 darab, 7-10 magnitúdós csillagot tartalmazó csillaghalmaz.
324 M76 Per. (11) 2'43"x1'47" Planetáris köd 1:42 51°36' Kis Dumbell köd. Összfényessége mintegy 11 magnitúdó. 2'43" X 1'47".  A Dumbell kicsi párja.
325 NGC 744  Per (7,9) 11' X 11' Nyílthalmaz 1:59 55°30' Kis nyílthalmaz a Per-ban. Itt kb. 30 csillag tölt ki egy 12’-es területet, egyetlen fényesebb csillaggal az ÉÉK-i részén. E halmaz a legjobban 50-100x nagyításokkal látszik. (DSW)
326 NGC 957 Per (7,6) 11' X 11' Nyílthalmaz 2:33 57°35' Egy csinos nyílthalmaz, kb. 40 csillaggal egy 10’-es területen belül. E csoportot jól „bekeretezi” több elég fényes csillag K-ről és NY-ról. (WSH)
327 NGC 1023 Per. (9,3) 7,4'X3,5' Galaxis 2:40 39°4' Szép csillagkörnyezetben úszó, K-Ny-i irányban szinte teljesen oldalról látszó spirál galaxis, tömör, csillagszerű maggal. Az M 34.től 3,5 fokra délre. További látnivalók: NGC 1513, 1528, 1545, 1626 NYH, utóbbi emissziós ködbe ágyazva!
328 NGC 1245 Per (8,4) 10' X 10' Nyílthalmaz 3:15 47°15' Egy elterpeszkedő 7 mg halmaz, mely szép binokulár látvány. A legtöbb műszerrel csaknem akkora átmérőjű, mint a Hold és kb. 40 csillag lesz látható. Egy 8 mg fehér csillag feltűnő e csoport szélén. (WSH)
329 NGC 1342 Per (6,7) 14' X 14' Nyílthalmaz 3:32 37°23'  
330 NGC 1491 Per (?) 6' X 9' Nebula 4:03 51°20' Kicsi és halvány, 10 mg csillag ül a keleti szélén.
331 NGc 1499 Per (5) 160' X 40' Nebula 4:03 36°23'  
332 NGC 1528 Per (6,4) 24' X 24' Nyílthalmaz 4:15 51°14' 40 csillag és kb. fél tucat kettős. A legfényesebb tag 8 mg-s. "Viszonylag könnyű objektum a Per-ban. Webb kisebb nagyításra tartja jónak, fényesebb csillagaiból görbék alakulnak. E vonalak nem tűnnek fel fényképeken, de jól látszanak vizuálisan. Legalább 50 csillag villog egy majdnem akkora területen, mint a holdkorong." (WSH)
333 NGC 1545 Per (6,2) 18' X 18' Nyílthalmaz 4:21 50°16' Nehezebb nyílthalmaz, mely csak egy maréknyi fényes csillaggal és sok halvánnyal bír. Kb. 18’ átmérőjű, s kb. 8,0 mg összfényességű. (WSH)
334 IC 348 Per (7,3) 10' X 10' Halmaz és nebula 3:45 32°11'  
335 Melotte 20 Per (1,2) 185' X 185' Nyílthalmaz 3:22 49°01' Az Alpha Persei-halmaz, igazi szépsége binokulárral látszik.
336 *Alpha     110291 Psc. okt.-nov. (4+5)[3"]  Kettős csillag 2:02 2°46' Az Alpha Piscium egy szoros, fehér kettős, 3 szögmásodpercre.
337 Psi 74482 Psc. (5,3+5,5) [30"]  Kettős csillag 1:06 21°28' Könnyű, azonos fényességű fehér összetevőkből álló páros.
338 Zéta 109739,40 Psc.      (5,6+6,5) [23"]  Kettős csillag 1:13 7°35' Sárga és kék. Szép kettős, már jobb látcsővel is bontható.
339 19   128354 Psc.     okt-nov.  (5)  Vörös fényű csillag 23:44 0°43' A 19 (TX) Piscium erős vörös színű, minden távcsőméretben feltűnik. 
340 M 74 Psc. (9,4) 10' X 9,4' Spirális galaxis 1:37 15°49' Halvány spirál, Sc; rendszerint nincs benne amatőr könyvekben, de látható. Bár elég fényes, hogy benne legyen Messier híres katalógusában, nem feltűnő. Smyth nem szerepelteti a „Celestial Cycle”-ben (1844), sem Webb a „Celestial Objects for Common Telescope”-ban (1881). A finom, élesen határolt karok nagyon szabályosak, melyek a lapjára látással együtt tökéletes objektummá teszik e típusból. A karok nem láthatók kis távcsövekkel, bár maga a galaxis észrevehető volt 8 cm refraktorral, 10x-el Bonnban, a BD-katalógus csillagainak észlelésekor. Fényességét vizuálisan 9.6 mg-nak, fotografikusan 11.2 mg-nak adják meg. Admiral Smyth különös, hogy nem vette fel katalógusába, és John Herschel 1864-ben gömbhalmazként katalogizálta! (WSH)
341 NGC 467 Psc (11,9) 2' X 2' Galaxis 1:19 03°20'  
342 NGC 470 Psc (11,8) 2,9' X 1,7' Galaxis 1:20 03°27' A Psc tartalmaz egy nehezen megfogható, de csinos galaxispárt is: NGC 470 és 474, csak 6’-re egymástól. A könnyebb a nyugatibb tag, az NGC 470. Mindegyik összfényessége 11 mg körüli vizuálisan. Gyorsan megtaláltam őket, amikor régebbi lakhelyemen észleltem Kansas-ban: de háromszor is kellett próbálkoznom itt Conn-ban a 10 cm Clark-refraktorral. (WSH)
343 NGC 474 Psc (11,5) 6,1' X 5' Galaxis 1:20 03°27'  
344 Kappa   174198 Pup.    jan.-febr.  (4+5)[10"]  Kettős csillag 7:39 -26°48' A Kappa Puppis egy 10 szögmásodperces, fehér csillagokból álló kettős. 7,5 cm-es távcsővel is jól látható.
345 M46  Pup  (9) 27'x27' Nyílthalmaz 7:41 -14°49' Az M 46 halvány csillagok gazdag halmaza ( kb. 200 14 mg-nél fényesebb csillag). Északi élén található az NGC 2438, egy homályos planetáris-köd, melynek korongja jó égen már 10cm-es refraktorral is látszik. A gyűrű alak csak nagy távcsővel jön elő. (További M nyílthalmazok: M 47, M 93.)
346 M47 Pup (4,4) 30' X 30' Nyílthalmaz 7:36 -14°30' Messier leírta az M 47-et, amikor felfedezte 1771-ben, mint csillagok halmaza, kissé megnyúlva NY felé, a csillagok nagyon fényesek. A Herschelek, akik rendszeresen észleltek a Messier-katalógusból, semmilyen beszámolót nem adtak az objektumról. Auwers azt közölte, hogy a halmaz nem lett újraészlelve Messier óta, s valószínűleg nagyon laza és szegény példány. Camille Flammarion, aki 1917-21 között közölt széles körű tanulmányt a Messier-katalógusról a „SAF Bulletin”-ben, lényegében ugyanazt fejezte ki, hogy nem halmaz az M 47. A Messier által megadott helyen semmilyen halmaz nincs. Messier a 2 Pup csillaghoz viszonyítva mérte a pozíciót. Ha e különbözet előjelét megváltoztatjuk, ott találjuk az NGC 2422 nyílthalmazt; ez egy könnyű halmaz, fényes: összfényessége 4½ mg. Kb. 25’ átmérőjű. Jól láttam 10 cm-el. (WSH)
347 M93 Pup (6,2) 22' X 22' Nyílthalmaz 7:44 -23°52' A Siriustól balra lefelé. Több mint ¼ fokos átmérőjével és 6 mg összfényességével meglátható szabad szemmel. Amikor Mexikóban jártam 1970-ben, tisztán láttam szabad szemmel, de elmulasztottam Kansasben, s nem sikerült Conn-ban sem. 10 cm refraktorom mutatja mint 14’ átmérőjűt, de egy 25 cm reflektor 24’-re felviszi. Néhány megfigyelő említi, hogy a halmaznak olyan alakja van, mint egy tengeri csillagnak. De egy 10 cm távcső olyannak mutatja, mint egy tipikus csillagdús galaktikai halmazt. (WSH)
348 NGC2422 Pup. (6) 30'x30' Nyílthalmaz plusz kettős-csillag 7:36 -14°30' Az 50 tagból (kék, fehér, és néhány narancs színű csilagok) álló szép (az előzőnél lazább) nyílthalmaz Messier egyik "elveszett halmaza". Sok benne a kettős, közepén a Σ1121 jelű kettőscsillaggal.  Nagy látómezőnél egy LM-ben az NGC 2423, melynek közepén a h3983 kettős ül.
349 NGC 2440 Pup (11,5) 0,9' X 0,3' Planetáris köd 7:42 -18°14' 12 mg sápadt kék korongnak látszik, kb. 1’ átmérővel. Néhány megfigyelő, mint fényeset említi. Látható a 10 cm refraktorommal. (WSH)
350 NGC 2477 Pup (5,8) 27' X 27' Nyílthalmaz 7:52 -38°33' Homályos, de népes csillagraj mintegy 25’ átmérővel. Bár tagjai általában halványak, összetett fényük egyenlő egy 6 mg-jú csillagéval. Déli-félgömbi megfigyelők nagyszerű objektumként észlelhetik. (WSH)
351 NGC253  Scl.         okt.-nov. (9?) 25'x7' Spirális galaxis 0:47 -25°16' Az NGC 253 olyasmi, mint az M 31, de kisebb. Ez az objektum jól ismert Caroline Herschel felfedezése óta; Admiral Smyth a Cet-ben szerepelteti, de ma a Scl határain belül esik. Fényessége ellenére kevés olyan amatőr van, aki ismeri ezt a könnyen megtalálható óriás galaxist. (WSH)
352 *Alpha 164405 Sco.       jún.-jul.  (1+6)[3.5"]  Kettős csillag 16:29  -26°26' Az Antares egy szép, egyenlőtlen kettős, vörös és smaragdzöld társakkal. Mivel csak 3,5 sz.másodpercre van és halványabb, a kísérőt nehezebb észrevenni; 15-20 cm-es távcső szükséges hozzá. Még ha nem is feltétlen meghatározható, a kísérő zöld árny(alat)ként mutatkozik a vörös színű főcsillag egyik oldalán. 
353 Beta      159665 Sco.  (3+5)[14"]  Kettős csillag 16:05 -19°49' Az Akrab a Mizar-ra hasonlít, 14 sz.másodperces kék-fehér kettős. Érdekes színeit az Antaressel összevetni.
354 Xi 159665 Sco. (4+7+...)  [1, 8, 12"] Négyes csillag 16:04 -11°23' A Xí Scorpii egy hármas - többes rendszer része -, 1 sz.mperces kettős egy másik, 8 sz.mpercessel. Ugyanebben a mezőben látható a 12 sz.mperces kettős, a Struve 1999. Egy 7,5 cm-es távcső csak 4 csillagot mutat, míg egy 15 cm-essel elválasztható a közeli kettős.
355 Nu         159764 Sco.  (4, 6, 7, 8)  Négyes csillag 16:12 -19°28' A Nű Scorpii egy színes dupla kettős, egy 2 sz.mperces és egy 1 sz.mperces kettős, 42 sz.mpercre egymástól. Egy 15 cm-es távcsővel meghatározható mind a négy csillag.
356 M4 Sco.  (6) 26'18"x26'18" Gömb-halmaz 16:23 -26°32' A Macskaszem-gömbhalmaz nagy és könnyen bontható, legjobban nagyobb eszközökkel. Ezek segítségével sok, láncolatot alkotó halvány csillagot látunk, mintha sötét sávként szelnék át a gömbhalmazt.  Alacsony fekvése miatt tőlünk elég halvány. (A másik M gömbhalmaz: M 80: kisebb és fényesebb.)
357 M6  Sco.  (5) 15'x15' Nyílthalmaz 17:40 -32°13' A Pillangó halmaz, nevéhez méltóan pillangó alakú, nagy, szétszórt csillagok eredtileg fényes halmaza. Észrevételéhez (és az M7-hez, valamint az M23-hoz is) alacsony nagyítású, széles látómezejű (legalább 0,5 fok) távcső  szükséges. Sajnos déli elhelyezkedése miatt tőlünk elég havány.
358 M7  Sco.  (3) 1°20'x1°20' Nyílthalmaz 17:54 -34°49' Az M7 egy nagy, fényes nyílthalmaz, mely könnyen felbontható 7,5 cm-es távcsővel, 45-szörös nagyításban. Sajnos ez is túl közel van a horizonthoz.
359 Tr 24 Sco (8,6) 60' X 60' Nyílthalmaz 16:57 -40°40'  
360 NGC 6231 Sco (2,6) 15' X 15' Nyílthalmaz 16:54 -41°49'  
361 M11  Sct.      júl.-aug.  (6) 11'X11' Nyílthalmaz 18:51 -6°15' A Vadkacsa-halmaz a legszebb nyílthalmaz kis és nagy műszerekhez egyaránt. Igen gazdag és összetett, a centrumhoz közel fényes csillaggal. Közeleben van az R Sct változó, melynek fényváltozását hálás feladat legalább egy fél éven keresztül követni. A Scutum csillagfelhő másik Messier halmaza a M26 (11').
362 M26 Sct.      júl.-aug.  (8) 15' X 15' Nyílthalmaz 18:45 -09°23' Nyílthalmaz 9’ átmérővel, 20 csillaggal. Csaknem elnyomja a nagy, fénylő Scutum-pajzs. E halmazt nem említi sem Webb, sem Smyth. Kb. 1 fokra K-re az 5 mg Delta Sct-tól. Hasonló méretű, mint az M 11, de kevesebb csillagot tartalmaz: kb. 100-at 15 mg-ig. Összfényessége kb. 8 mg. 25 cm reflektorommal egy fényes freccsenés a sötét égen. Néhány megfigyelő kör alakúnak látja. (WSH)
363 NGC 6664 Sct.      júl.-aug.  (7,8) 16' X 16' Nyílthalmaz 18:37 -07°48'  
364 NGC 6712 Sct.      júl.-aug.  (8,2) 4,3' X 4,3' Gömb-halmaz 18:53 -08°41' Bár csak 2’ átmérőjű, fényes, lévén 9,5-10,0 mg  saját becslésem szerint. A Sct-ban van, közel az M 11-hez. Az RDC leírása: „Ködös foltként könnyen látható 5,5L/20x-al. Kicsiny és mérsékelten nehéz, a közepe nagyon fényes 9,5L/45x-el. Csinos halmaz, melyben kevés csillag van felbontva 32T/80x-al.” (WSH)
365 NGC 3115 Sex. (9,2) 8'X3' Elliptikus glaxis 10:05 -7°43' Spindle galaxis. Elnyúlt, fényes maggal (oldalról látszó spirális).  Nagy felületi fényességű. Jól bírja a nagyítást.
366 Delta      101623,4 Ser.      jún.-aug.  (4+5)[4"]  Kettős csillag 15:35 10°31' A Delta Serpentis egy szép fehér kettős, már 7,5 cm-es távcsövekhez is alkalmas.
367 Theta       124068,70 Ser.  (4+5)[23"]  Kettős csillag 18:56 4°12' A Theta Serpentis egy könnyű, fehér kettős, egymástól 23 sz.másodpercre.
368 M5  Ser  (6) 17'24"x17'24" Gömb-halmaz 15:18 2°3' Az M5 nagyobb távcsővel nézve gyönyörű objektum, az M13 riválisa, csodás szubtilis ragyogás.
369 M 16/       IC 4703 Ser.  (6) 6'x6' Nyílthalmaz és köd 18:19 -13°48' Nyílthalmaz és Sas köd. A nyílthalmaznak kb. 55 8-12 mg-s tagja van, a köd inkább fényképfelvételeken tűnik elő. 6X6'
370 IC 4756 Ser (4,6) 39' X 39' Nyílthalmaz 18:39 05°27' Óriási nyílthalmaz. E laza, durva csillagraj 70’ szögátmérőjű, több mint kétszerese a Holdnak. Észre lehet venni szabad szemmel, mint a Tejút egy foltját. 7,5 L/8x-al 60 db 8-10 mg csillagot mutat, G. Gauthier szerint. Az IC 4756 részben azért oly kiterjedtnek látszó, mert a valóságban is nagy, 30 fényév átmérőjű, másrészt mert viszonylag közel van: 1600 fényévre, ami csak 4-szerese a Pleiades távolságának. (WSH)
371 M8  Sgr.       júl.-aug.  (?) 1°20'0.0"x4'0.0" Diffúz köd 18:04 -24°19' A Lagúna-köd egy ködös folt sötét sávval kettéválasztva, melynek egyik oldalán egy nem túl sűrű nyílthalmaz van. 7,5 cm-es távcsővel minden látható, kivéve a sötét sávot, melyhez nagyobb távcső szükséges. Csodás látvány: nyílthalmaz+köd+kettős egy LM-ben.
372 M17  Sgr  (6) 11' X 11' Diffúz köd 18:21 -15°58' A Hattyú vagy Omega-köd elnyúlt, fényes folt, egy 7,5 cm-es távcsővel könnyen észrevehető. A Tejút-háttér itt egészen gazdag. Elnyúlt, fényes folt.
373 M18 Sgr (6,9) 9' X 9' Nyílthalmaz 18:20 -17°07' Közel 1 fokkal D-re az M 17-től. Ez a 7 mg fényességű nyílthalmaz csak 7’ átmérőjű. 12 csillagot tartalmaz az ACK szerint, mégis egészen halmazszerűnek látszik, mivel sötétebb égterületen van. (WSH)
374 M 20 Sgr. (6,3) 29' X 27' Diffúz köd 17:58 -23°02' A Trifid köd szép tejútmezőben fekvő, három karéjú, pompás objektum. É-i része reflexiós köd. A HN 40 kettős (többes) csillag ül  a közepén.
375 M21 Sgr (5,9) 13' X 13' Nyílthalmaz 18:04 -22°28'  
376 M22  Sgr (6) 24'x24' Gömb-halmaz 18:36 -23°54' Az M22-t a legszebb gömbhalmaznak tartják az északi félgömbön, az M13 után. Sajnos alacsony deklinációja  miatt elég halvány. Könnyen bontható 20 cm-nél nagyobb távcsővel. (További Sgr. Gömbhalmazok: M 28, 54, 55, 69, 70, 75).
377 M23  Sgr (7) 27'x27' Nyílthalmaz 17:57 -19°1' Nagy, egyenletes, igen gazdag nyílthalmaz, 20-25 cm-es távcsővel, 150-szeres nagyításban. Ragyogó látvány! Legfényesebb csillagai repülő denevér alakot formáznak. További és itt nem részletezett Sgr. M nyílthalmazok: M 18: szegény és ritka, M 21: kicsi és kompakt,
378 M24 Sgr.    (4) 2°x1°30' Tejútrészlet 18:17 -18°35' Kis Sagittarius csillagfelhő, a Galaxisunk középpontja erre található. 1,5X2fok! Benne a 4,5 mg-s NGC 6603: "gyülekezőpont sok csillaggal" (Smyth)
379 M25 Sgr. (4,6) 32'x32' Nyílthalmaz 18:31 -19°14' Az M25 nyílthalmaz kb. 50 db. 12 mg-nál fényesebb csillagot tartalmaz 32' kiterjedésű. A legfényesebbek elérik a 6 mg-t. Távolsága kb.2000 fényév. Benne még egy Cefeida változót is találunk, az U Sagittarii-t. Kis távcsövek számára is szép objektum. 
380 M28 Sgr (6,9) 15' X 15' Gömb-halmaz 18:24 -24°51'  
381 M54 Sgr (7,7) 9,1' X 9,1' Gömb-halmaz 18:55 -30°28' E 8 mg gömbhalmaz 2,7’ átmérőjű 10 cm refraktorral. K. G. Jones: Messier’s Nebulae and Star Clusters-ben írja, hogy az M 54 „csaknem olyan, mint egy planetárisköd első látásra”. (WSH)
382 M55 Sgr (7) 19' X 19' Gömb-halmaz 19:40 -30°56'  
383 M69 Sgr (11) 7,1' X 7,1' Gömb-halmaz 18:31 -32°20' E 8 mg fénylés kb. 3’ átmérőjű, kis távcsővel kicsit fényesebbnek látszik, nagy távcsővel kicsit nagyobbnak. Csak kb. 1 fokra DK-re van: NGC 6652, parányi gömbhalmaz, kb. 1 mg-val halványabb, s csak 2’ átmérőjű. Könnyen át lehet siklani felette, első ízben keresve meg az M 69-et, mivel nem valami jól emelkedik ki a gazdag Tejút-mezőből. (WSH)
384 M75 Sgr (8,6) 6' X 6' Gömb-halmaz 20:06 -21°53' Kissé fényesebb gömbhalmaz, mint az M 30, de csak 2’ átmérőjű. Még olyan kis binokulárokkal is könnyen látható, mint 10x50. Egy 7,5 cm refraktor 45x nagyítással kis, kör alakú foltnak mutatja. (WSH)
385 *NGC6818 Sgr  (10) 22"x15" Planetáris köd 19:44  -14°8' A "Kis ékkő"  köd nagy (legalább 30 cm-es) távcsőben élénk, egyenletes, kék korongként tűnik fel. Hasonlóan más planetáris ködökhöz, ez is csillag-szerű kis távcsövekkel nézve. Másik szép planetáris (44"X30") a NGC 6445 amely az NGC 6440 nyílthalmazzal egy látómezőben van!
386 Theta   88275 Sge (6,5+9) [11,4"] Kettős csillag 20:10 20°56'  
387 Zéta   105298 Sge (5,5+8,7) [8,6"] Kettős csillag 19:49 19°09'  
388 NGC 6818 Sge (10) 0,4' X 0,3' Planetáris köd 19:44 -14°07' E zöld, éles szélű fénylés kb. 22x15” kiterjedésű, közvetlenül felismerhető, mint 10 mg vagy valamivel fényesebb planetáris, ha 15 cm T-vel nézzük. Csillagszerű megjelenésű 10x50 B-ban. (WSH)
389 M 71 Sge (8,3) 7' Gömb-halmaz (?) 19:53 18°47' Szokatlan csillaghalmaz, mert megfigyelhetők rajta mind a nyílt, mind a gömbhalmazok egyes tulajdonságai. Sűrű halmaz, ovális alakú, nehezen bontható
390 Chi    76573 Tau (5,5+7,6)[19,4"] Kettős csillag 4:23 25°38'  
391 30     93611 Tau (5+9,7) Kettős csillag 3:48 11°09' Tágas kettős.
392 118    77201 Tau (5,8+6,6) [4,8"] Kettős csillag 5:29 25°09'  
393 M1 Tau.      Dec.-jan. (8,4) 6'x4' Szupernóva maradvány 5:35 22°2' Rák köd, az 1054-es szupernóva maradványa, halvány és kicsi. 6X4 perc kiterjedésű. "Mutatós objektum: 6x4’ méretű. Felfedezése 1758-ban vezette Messiert arra az elhatározásra, hogy összeállítsa híres katalógusát. A híres Crab-köd (Rák-köd) a Zéta Tau közelében. Kis távcsövekkel gyenge fényű, ovális tömeg, szerkezeti részletek nélkül. A 3 m Lick-teleszkóppal vörös fényben készült felvételek pókszerű részletekben gazdagnak mutatják. Lord Rosse annak idején néhányat ezekből vizuálisan látott. (WSH)
394 M 45 Tau. (1,4) 1°40'x1°40' Nyílthalmaz 3:47 24°7' Pleiadok, vagy Fiastyúk, 1,7 fok kiterjedésű. Kis nagyítással, nagy látómezőben gyönyörű, laza halmaz.
395 NGC 1647 Tau. (6,4) 45' Nyílthalmaz 4:46 19°06' Nagy, ritka, halvány csillagok hiányával; 53’ átmérőjű, kb. 40 csillag. Egy vizuálisan üres vidéken található, mégis Ross felvételei fényes és sötét ködösség hátterét mutatják. Ez több figyelmet érdemelne a megfigyelőktől, de szerintem binokulárral is majdnem olyan látványos, mint az M 35. Hálás célpont szerény távcsövek számára, nem messze ÉK-re a Hyades-től. Mintegy 50 csillag van itt szétszóródva akkora területen, mint a Hold átmérője. Bár összfényessége közel van a 6 mg-hoz, a csoport nem látható optikai eszköz nélkül, mivel a legfényesebb csillagok 8 és 9 mg fényesek és szerteszét vannak. Mégis, már kis binokulár is mutatja ezt a csillagpor szóródást. (WSH)
396 NGC 1746 Tau. (6,1) 42' Nyílthalmaz 5:04 23°46' 54’ átmérőjű, több mint 500 csillaggal, a fényesebbek jóval felette vannak mag-ban az NGC 1647-ének, de a halmaz annyira szabálytalan, hogy nem mindíg lehet azonosítani mint ilyet, böngészés közben. Azt mondják, szokatlanul sok K-csillagot tartalmaz, megmagyarázva a fénylés viszonylagos hiányát a Ross-fotókon. (WSH)
397 Melotte 25 Tau (0,5) 330' X 330' Nyílthalmaz 4:27 16°01' A Hyadok igazi szabadszemes és binokuláros látványosság, mivel mindössze 160 fényévnyire található tőlünk.
398 Iota (6) 55347 Tri.        nov.-dec. (5,2+6,8) [4"] Kettős csillag 2:12 30°+G1918' Arany és kék. Szoros kettős, felbontásához legalább 8 cm-es távcső szükséges.
399 M 33 Tri.         (5,3), 1° Spirális galaxis 1:34 30°40' Sc típusú spirális gx, kicsiny felületi fényességű, fontos a jó ég! Többnyire halvány ködfoltnak látszik.
400 NGC 672 Tri (10,9) 7,5' X 2,6' Galaxis 1:48 27°28'  
401 NGC 750 Tri (11,9) 1,6' X 1,3' Galaxis 1:57 33°15'  
402 NGC 925 Tri (10,1) 10,9' X 6,2' Galaxis 2:27 33°37'  
403 Zeta       28737,8 Uma.      febr.-máj. (2, 4)[15"]  Kettős csillag 13:24 54°54' A Mizar egy szép kettős, mindkettő fehér, 15 sz.m.perces, míg az Alcor 12 percre van.  Kitűnően megfelel annak összehasonlítására, mit látunk szabad szemmel ill. távcsővel!
404 *Xi  62484  Uma.  (4,3+4,8)[2,5"]  Kettős csillag 11:18 31°30' A Xí Ursa Majoris egy halvány,  fehér kettős (2,5 sz. másodperces), 15 cm-es távcsővel.
405 *78     28601 Uma (4,9+8,3) [1,5"]  Kettős csillag 13:01 56°19' Igen nehéz.
406 M 40 Uma. (9, 9,3) [49"] Kettős csillag 12:22 58°4' Könnyen bontható, egy látómezőben van az NGC 4920 horgas spirális, mely 13 mg-s, nem könnyű megpillantani.
407 M81  Uma.  (8) 26'x14' Spirális galaxis 09:55  69°3' Az M 81 kis távcsővel is szép objektum, fényes magja mellett halványabb külső részei legalább 20 cm-es távcsővel, kb. 80-szoros nagyításban láthatóak. Kis nagyítással, 20cm-es távcsövet használva, és jó égen, az M81-82 páros mellett az NGC 3077 és NGC 2976 is egy LM-be ügyeskedhető.
408 M82  Uma.  (9) 13'x6' Irreguláris galaxis 9:56 69°40' Az M82 majdnem  orsó-alakú kísérője az M81-nek. A sötét sávok legalább 20 cm-es távcsővel láthatóak. SZIVAR galaxisnak is hivják.
409 M 101 (102) Uma. (8) 22' Spirális galaxis 14:03 54°19' Igen halvány és nagy, lapjáról látszó Sc tipusú spirális  galaxis. "Bolyhos szerkezetű központi magját lágy csillogás övezi, néhány ködös folttal".
410 M 108 Uma.  8'X1' Spirális galaxis 11:11 55°39' Közel az éléről látszó Sc tipusú spirális gx. Csészealj alakú, halvány, ezüstfehér szépség. Szabálytalan középponti tartományát sötét és fényes csomócskák veszik körül. 
411 M 109 Uma (9,8) 7,5' X 4,4' Galaxis 11:57 53°19' Horgas spirális, fényes mag.
412 M97 UMa. (11) 3'22"x3'16" Planetáris köd 11:15 54°59' Bagoly köd. 3' átmérő, csak jó égen látható, min. 20 cm-es távcső kell, hogy a "szemeit" is megpillanthassuk.
413 Alfa         308 Umi. (2+9) [ 18"] Optikai kettős csillag 2:34 89°17' Polaris vagy Sarkcsillag. Az égi északi pólustól 45'-re. Egyben szép, bár nem könnyű kettőscsillag. 
414 Eta       6116 Umi  (4,95+….) Kettős csillag 16:17 75°44'  
415 Pi1       2556 Umi (6,6+7,3) [31"] Kettős csillag 15:29 80°27'  
416 NGC 6217 Umi (11,2) 3,3' X 3,2' Galaxis 16:32 78°11' E nyitott karú horgas-spirál látható északi szélességekről egész évben, s jó próbául szolgál az ég átlátszóságára. Bár vizuálisan 11 mg, könnyedén láttuk, mivel fénye koncentrálódott egy kb. 1’ átmérőjű kis oválisba. Visszatérve Connecticut-ba csak röpke pillanatokra tudtam elcsípni ezt az objektumot 10 cm Clark-refraktorommal. (WSH)
417 UGC 9749 Umi (10,9) 27,3' X 16' Galaxis 15:08 67°10'  
418 *Gamma   138917  Vir.        ápr.-jún. (3,5+3,5) [2"]  Kettős csillag 12:41 -1°28' A Porrima - az egyik legismertebb kettős, fehér, nagyjából  egyforma fényrendű csillagokból áll, kb. 2 szögmásodpercre egymástól. Nehéz.
419 54    157798 Vir (6,8+7,3) [5,4"] Kettős csillag 13:13 -18°52'  
420 M 49 Vir. (8,5) 3'X2' Elliptikus glaxis 12:30 7°58' Gömbhalmazra emlékeztető E4 tipusú, fényes elliptikus galaxis. Élesen elváló fényes magját halvány, kiterjedt haló övezi.
421 M 58 Vir. (9) 4,5'X3,5' Spirális galaxis 12:37 11°47' Fényes, ovális magját egyenetlen haló veszi körül.
422 M 59 Vir. (9,5) 2,6'X1,6' Galaxisok 12:42 11°37' Kicsiny elliptikus galaxis (az M 32-re emlékeztet). Egy látómezőben (25'-re) a szintén elliptikus M 60 és kísérője az NGC 4647, valamint az NGC 4638.
423 M 60 Vir (8,8) 7,6' X 6,2' Galaxis 12:44 11°30' Elliptikus köd, 9 mg-val és 4x3’ kiterjedéssel. Nagyon közeli szomszédja: NGC 4647 jó próba kis távcsövek számára. Ugyanabban a kisnagyítású LM-ben van az M 59 is. (WSH)
424 *M 61 Vir. (10) 5'X5' Spirális galaxis 12:22 4°26' Kis felületi fényességű, kevésbé feltűnő mint szomszédja az M49. Nagy, halvány kör alakú területen egy fényes elnyúlt középpont van, mely nem szemcsézett.
425 M84,86,87 Vir. (9,1) (8,9) (8,6) 5'x4'; 12'x9'; 7'x7' Galaxis-halmaz 12:25 12:26 12:31 12°51' 12°55' 12°21' A Szűz extragalaktikus szuperhalmaz legfényesebb tagjai. 84: 5'X4' 86: 12'X9' 87: 7'X7'  További galaxisok a közelben, láncot alkotva ("Markarian's chain"): NGC 4387, 4388, 4402, (+M84,86: "bohócarc"), 4413, 4425, 4435, 4438 (utóbbi kettő: "szemek"), 4458, 4461, 4473, 4477, 4479, kissé távolabb: M88
426 M89 Vir (9,8) 5,3' X 4,8' Galaxis 12:36 12°30'  
427 M90 Vir (9,5) 9,9' X 4,4' Galaxis 12:37 13°07'  
428 M104  Vir.  (9) 8'54"x4'6" Spirális galaxis 12:40 -11°38' A Sombrero Galaxis nagy (legalább 30cm-es) távcsővel mutatja magát teljes szépségében. Kis műszerekkel csupán homályos ellipszisnek látszik.
429 NGC 4216 Vir (10) 7,8' X 1,8' Galaxis 12:16 13°06'  
430 NGC 4568 Vir (10,8) 4,6' X 2,2' Galaxis 12:36 11°11'  
431 NGC 4762 Vir. (10,2) 9'X2' Spirális galaxis 12:53 11°14' A "Kánya". Szép, oldalról látszó galaxis, intenzív maggal. Szomszédjával az NGC 4754-gyel, mint egy papírmadár. Szép látvány három kísérőcsillaggal.
432 20    88339 Vul (5,92) Kettős csillag 20:12 26°30'  
433 M27  Vul.       aug.szept.  (8) 8'X5'40" Planetáris köd 19:59 22°43' A Dumbell köd a legszebb, nagy és fényes planetáris. Alakja talán legjobban a "lerágott almacsutkához" hasonlít. Jól bírja a nagyítást.
434 NGC 6820 Vul (15) 40' X 30' Halmaz és köd 19:43 23°18'  
435 NGC 6823 Vul. (7) 12' Nyílthalmaz 19:43 23°18' "S alakú." Az NGC 6820 halvány ködösség övezi.
436 NGC 6830 Vul. (8) 6' Nyílthalmaz 19:51 23°06' "Gomba alakú." Az M27 közelében.
437 NGC 6885 Vul. (8) 20' Nyílthalmaz 20:12 26°29' Tagja a 5,9 mg-s 20 Vul. Mellette van az NGC 6882 aszterizmus.
438 NGC 6940 Vul (6,3) 31' X 31' Nyílthalmaz 20:34 28°18' Gyönyörű nyílthalmaz, kb. 100 taggal. Egy vörös félszabályos változó, az FG Vul. is a halmaz tagja (9-9,5 mg, 80 nap).      "Oly közel van a Cyg vonalához, hogy Webb ez utóbbi csillagképnél tárgyalja. Több mint 100 halvány fénypont raja, mely kb. 20’ területre van szétfreccsenve, egy 3 fényes teleszkópikus csillag háromszögén belül. Nem látványos kis távcsövekkel, de az RFT-k előnyösebbek. Mint „nagyon szép” lett leírva egy 20 cm reflektorral, s mint „nagyszerű” egy 32 cm reflektorral." (WSH)
439 IC 4954 Vul (?) 10' X 3' Emissziós köd 20:05 29°16'  
440 Stock 1 Vul (5,3) 60' X 60' Nyílthalmaz 19:36 25°14'  
441 Col 399 Vul. (5) 60' Nyílthalmaz 19:25 20°11' A Vállfa (Brocchi) halmaz, mely kb. három tucat 6-7 mg-s narancsszínű és kék csillagokból áll és 20x-30x körül (binoklival) a legszebb.